Home » Vekst i Innlandet » Gjør Elverum enda mer attraktivt
næringsliv

Gjør Elverum enda mer attraktivt

Ydalir
Sponset av
Ydalir har et areal på 350 dekar, noe som tilsvarer 60 fotballbaner. Når området er ferdig utbygd, vil det bestå av 800 boenheter og huse cirka 1 500 personer. Foto: Tegn3 AS
Ydalir
Sponset av
Ydalir har et areal på 350 dekar, noe som tilsvarer 60 fotballbaner. Når området er ferdig utbygd, vil det bestå av 800 boenheter og huse cirka 1 500 personer. Foto: Tegn3 AS

Ved å utvikle en klimanøytral bydel med boliger og et nytt næringsområde, vil Elverum tiltrekke seg nye innbyggere og ny næring.

Elverum er en småby med 21 000 innbyggere, og kjennetegnes av stabilt godt klima, godt utbygd infrastruktur, et bra skolesystem, høyskole, sykehus og flere industribedrifter. På mange måter representerer Elverum inngangen til Østerdalen, og er et oversiktlig samfunn med et godt og trygt oppvekstmiljø for barn.

– Vi som bor her trives godt og ser hvilke kvaliteter Elverum har, men enda mer interessant blir bildet hvis en ser på hele innlandet som én felles bo- og arbeidsregion. I innlandsregionen bor det cirka 250 000 mennesker, og siden det betyr god tilgang på kompetanse og arbeidskraft, har vi ønsket å lage attraktive områder for næring og boligområder som det er godt å bo i, sier Odd-Erling Lange, som er daglig leder i det kommunale paraplyforetaket Elverum Vekst.

Odd-Erling Lange, daglig leder i Elverum Vekst. Foto: Sparebank1 Østlandet

Norges mest miljøvennlige nabolag

Boligområdet som er under utvikling har fått navnet Ydalir, og her er klima- og miljøambisjonene høye.

– Vi er i ferd med å skape Norges mest miljøvennlige boligområde. Prosjektet er svært fremtidsrettet, det skal være et godt sted å bo, og det skal være bærekraftig. Det betyr at vi har lagt mange premisser for å bygge der, blant annet noen plangrep som regulerer bilparkering i fellesanlegg og antallet biler per boenhet. Alle boligene må tilknyttes fjernvarme, og takflatene skal ha solceller. Det foretrukne byggematerialet er tre, og utbyggerne må dokumentere klimaeffektene av det å bygge miljøvennlig, for å nevne noe, forklarer Lange.

Ydalir har et areal på 350 dekar, noe som tilsvarer 60 fotballbaner. Når området er ferdig utbygd, vil det bestå av 800 boenheter og huse cirka 1 500 personer. Det første som bygges ut er skole og barnehage, som åpner etter sommerferien i år. Skolen og barnehagen bygges i massivtre.

God infrastruktur for ny næring

Grundsetmoen Næringspark er et annet satsningsområde for Elverum kommune. Det 400 dekar store området litt nord for Elverum sentrum er ferdig regulert. I dag er det allerede noen bedrifter som har etablert seg på Grundsetmoen, men nå tilrettelegges området for mer næringsvirksomhet.

Grundsetmoen Næringspark er et satsningsområde for Elverum kommune. Området er spesielt gunstig plassert for bedrifter som driver distribusjon, siden det er kort vei både til Oslo og Trondheim. Foto: Arealtek AS

– Området er spesielt gunstig plassert for bedrifter som driver distribusjon, siden det er kort vei både til Oslo og til Trondheim. Grundsetmoen ligger dessuten godt plassert i innlandsregionen med god tilgang til kompetanse og arbeidskraft. Det bygges ny riksvei 3 rett forbi Grundsetmoen, og når denne veien åpner i 2020 blir reisetiden til Gardermoen redusert til i underkant av én time. Arealene er lett å opparbeide, og prisene er svært gunstige. Det er med andre ord mange grunner til at Grundsetmoen er et gunstig område for bedrifter som vil etablere seg, og vi er klare til å ønske dem velkommen, avslutter Lange.

Av Tom Backe

Neste artikkel