Skip to main content
Home » Teknologihovedstaden » Vil gjøre Trøndelag til batterifylke
Sponset

Elinor Batteries vil sette Trøndelag på kartet i et globalt marked i sterk vekst. Ifølge daglig leder og en av gründerne, Arne Fredrik Lånke, har Midt-Norge alt som skal til for å skape en lønnsom, bærekraftig og sirkulær batteriklynge.

Alle snakker om det grønne skiftet og målet er klart: Verden skal bli elektrisk og fornybar. Energilagring gjennom batterier er helt avgjørende for å få det til. I kampen mot klimaendringene står verden står overfor en enorm oppgave: Å legge om hele det globale energisystemet. 

Setter Trøndelag på kartet

I dag brukes fossil energi som olje, gass og kull, både til transport, industriproduksjon, strømforsyning og oppvarming av husstander, for å nevne noe. Men så fort som mulig skal vi bevege oss bort fra fossile energikilder og over til grønne og fornybare alternativer. Det betyr at en massiv utbygging av fornybar energiproduksjon står for tur – og allerede bygges både solkraft og vindkraft ut over hele verden i et rasende tempo. Elinor Batteries har ambisjon om å bli en viktig aktør i dette bildet i årene som kommer.

– Alt ligger til rette for at vi skal klare dette. Hvis vi lykkes, vil vi sette Trøndelag på kartet i et nytt og globalt marked, med en industri som er både fremtidsrettet og bærekraftig, sier Lånke, som er daglig leder i Elinor Batteries.

Arne Fredrik Lånke

Adm dir, her på avtalesignering med NTNU

Med fagbakgrunn fra NTNUs Energi- og miljølinje, har han en erfaring fra flere av landets mest fremoverlente prosjekter innenfor fornybar energi, energieffektivisering, sirkulærøkonomi og bærekraftige industrielle verdikjeder.

– I studietiden innså jeg betydningen av energiplanlegging og konsepter som energifleksibilitet og etterspørselsrespons, sier han.

– Dette er spesielt viktig i Norge, der kraftsystemet er sterkt avhengig av fornybare energikilder som påvirkes av vær- og klimaforhold. I min første jobb hos NVE jobbet jeg faktisk en del med å analysere energifleksibilitet, forteller han videre.

Energilagring viktig for det grønne skiftet

Nå som verdens etterspørsel etter fleksible energiløsninger vokser i rekordfart, blir energilagring et avgjørende element, mener Lånke.

– Derfor mener jeg også at batterier er den viktigste grønne forretningsmuligheten for Norge det kommende tiåret, slår Lånke fast.

Inspirert av svenske Northvolt, bidro han i 2017 til å dra i gang prosjektet som ble til Freyr Batteries, som i dag arbeider med industriprosjekter i blant annet Mo i Rana og USA. Lånke selv ønsket å satse i Midt-Norge. Sammen med investeringsselskapet Valinor og et solid team er de nå godt i gang.    

Teknologidirektør Fengliu Lou og produktdirektør Holger Gritzka i aksjon i SINFEFs batterielab. Foto: Elinor Batteries

– Her i regionen har vi en perfekt miks av tilgang til kompetent arbeidskraft og rimelig fornybar energi. Elinor Batteries ble stiftet i 2022, og vi har konkrete planer om oppstart av produksjon av bærekraftige batterier i 2026, sier Lånke. Fabrikken er planlagt lokalisert til Eiktyr industripark i Orkland, der tilgang til fornybar kraft er betydelig, og med nærhet til viktige komeptansesentre som NTNU og Sintef i Trondheim. Fabrikken skal bygges i moduler for å redusere økonomisk og teknisk risiko.

– På sikt har vi mål om 40 GWt. Dette er et tydelig svar på regjeringens batteristrategi og veikartet for grønt industriløft, samt EUs mål om at Europa skal bli selvforsynt med batterier. Europa vil være hovedmarked for batteriene fra Elinor. Vi har også tro på Norge som hjemmemarked for batterier til energilagring, selv om det vil være en begrenset del av vår omsetning.

FAKTA

Det grønne investeringsselskapet Valinor har lansert Elinor Batteries for å etablere en batterifabrikk i Trøndelag. Allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries som blir liggende i den grønne industriparken Eiktyr i Orkland kommune.

Les mer på elinorbatteries.no

Stasjonær lagring

Elinor Batteries har som mål å fokusere på stasjonær energilagring, noe som skiller seg fra mange andre europeiske batteri-initiativer som satser på elektriske kjøretøy. Det dreier seg om store, effektive, mobile og stasjonære batteripakker som fungerer på nasjonalt og regionalt nivå, og bidrar til å balansere kraftproduksjon og energiforsyning. Men også mindre batterisystemer som muliggjør energilagring lokalt – både for enkeltindivider, bedrifter og lokasjoner, er aktuelle.

Elinors lanseringsfilm vises på Trøndelagsmøtet med Arne Fredrik Lånke på skjermen. Foto: Elinor Batteries

– Bruken av batterier i årene som kommer handler om å muliggjøre en ny æra av ren energi som vil forme hvordan vi lever, jobber og samhandler med verden rundt oss, sier Lånke.

– For å gjøre teknologien så bærekraftig som mulig, har vi valgt å lande på LFP-kjemi, fri for kobolt og nikkel, og vi tror at dette vil bli den dominerende teknologien for energilagringssektoren det nærmeste tiåret. Her skal Elinor, Trøndelag og Norge skaffe seg en plass i førersetet i en utvikling som kommer til å bli rivende, sier han entusiastisk.

– Vi har hatt betydelig fremgang. Avtaler med grunneiere, planarbeid, partnerskap og politisk støtte er kommet svært godt i gang.  Å ha Valinor i ryggen er svært viktig både med tanke på kapital, troverdighet og erfaring. Fornybar energi, konkurransedyktige energipriser, en rik industrihistorie og tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft, ikke minst drevet av NTNU og SINTEF, gjør Trøndelag til et ideelt sted for selskapets virksomhet, sier Lånke.

– Og ikke minst har vi fått støtte lokalt i Orkland, noe som er svært viktig, sier han.

Energilagring spiller en kritisk rolle i det grønne skiftet av flere grunner:

Fornybare energikilder som sol og vind er variable og uforutsigbare. Energilagring kan bidra til å glatte ut svingninger i energiproduksjonen og sikre at strøm er tilgjengelig når det trengs.

Energilagringssystemer kan bidra til å balansere energinettet ved å ta opp overskuddsenergi når etterspørselen er lav og frigjøre den når etterspørselen øker.

Husholdninger kan bruke energilagring til å lagre eksempelvis solenergi, for så å bruke energien når strømprisene er høye.

Redusere avhengigheten av fossile brensler: Ved å lagre energi fra fornybare kilder kan energilagring redusere behovet for fossile brensler for å møte energibehovet, noe som reduserer klimagassutslippene.

Energilagring kan også forbedre energieffektiviteten ved å redusere energitapet i overførings- og distribusjonssystemer og støtte energisparingstiltak.

Industri med behov for høy effekt i mindre perioder (ved oppstart av maskiner, for eksempel) kan utvikles med mindre behov for dyre og arealkrevende kraftnett

Kilder: 
IEA: https://www.iea.org/energy-system/electricity/grid-scale-storage
IRENA: https://www.irena.org/News/pressreleases/2023/Mar/Record-9-point-6-Percentage-Growth-in-Renewables-Achieved-Despite-Energy-Crisis
Our World in Data: https://ourworldindata.org/energy-mix#:~:text=Globally%20we%20get%20the%20largest,than%2080%25%20of%20energy%20consumption
NVE: https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk/energilagring-og-hydrogen/ 

Next article