Skip to main content
Home » Teknologihovedstaden » Ekspertene svarer: Slik skaper kommunene vekst
Teknologihovedstaden

Ekspertene svarer: Slik skaper kommunene vekst

Foto: Unsplash

Tilrettelegging av nye boligområder, spennende jobbmuligheter, kultur og storslått natur, trønderkommunene har mye å tilby. Her gir ordførerne i fire trønderkommuner svar på hva som skaper utvikling og vekst i kommunene.

Orkland kommune

Hanne Nyhus (Ap)

Ordfører, Orkland kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst og utvikling i Trøndelag?

Trøndelag er mulighetenes landsdel og Orkland er næringskommune nummer én i fylket. Bare de siste årene har vi hatt store etableringer innen næringsmiddelindustri. Norsk Kylling og Isfjord Norway har gitt oss over 500 nye arbeidsplasser.

I tillegg har Orkland kommune store ambisjoner om å svare ut regjeringens satsing på Grønt Industriløft 2.0 ved å omregulere nærmere 6 000 mål til et av Norges største og sammenhengende næringsareal. Det er en satsing som vil bringe vekst og utvikling, ikke bare for Orkland, men for hele Trøndelag. Tilstrekkelig tilgang på kraft vil imidlertid være en helt avgjørende faktor for å lykkes med det grønne skiftet.  

2.   Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

Som tilflytter anbefaler vi deg å ta en titt på InOrkland.no. Der viser vi fram det vi har å tilby når det gjelder å leve, jobbe og bo i kommunen vår. Vi har gode offentlige tjenester, et bredt spekter av frivillige lag og organisasjoner og en natur som innbyr til friluftsliv.

Orklandbadet med sine syv basseng tiltrekker seg besøkende fra hele Trøndelag og hadde nærmere 200 000 besøkende i 2022. Orkland er den kommunen i Trøndelag med flest hytter, og vi er et naturlig handelssentrum for en hel region.

3.    Hvilke tiltak gjøres for å beholde lokale ressurser og arbeidskraft?

Våre innbyggere trives! Vi opplever befolkningsvekst fordi vi satser på å tilrettelegge for nye næringer og nye arbeidsplasser. Dette mener vi er en vinneroppskrift både for å beholde og å tiltrekke oss ny arbeidskraft.

Samspillet mellom skoler og næringsliv er meget godt. Det gjør at vi kontinuerlig fornyer utdanningstilbud og tilrettelegger for å ha riktig kompetanse til rett tid. Et godt eksempel på dette er ny linje innenfor grønt kompetansefag som er under oppseiling i videregående skole.

Orkland kommune ligger sør-vest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, og er den femte største kommunen i fylket.

Åfjord kommune

Erling Iversen (Sp)

Ordfører i Åfjord kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst og utvikling i Trøndelag?

Åfjord er en kommune med variert geografi og et solid næringsliv. Åfjord har historisk sett lang tradisjon innen landbruk og fiske. Kommunen har en lang og viktig kystlinje hvor havbruksnæringen er sterkt til stede. Vi har flere store og solide virksomheter innen bygg og anlegg, som opererer med prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det grønne skiftet representerer mange muligheter for en kommune som Åfjord der bærekraft er satt høyt på dagsorden, både i kommunen og næringslivet. Rikelig tilgang på fornybar grønn energi, gir et betydelig potensial for nye kompetansearbeidsplasser og næringer.

Som en del av et større næringsliv og arbeidsmarked i Fosenregionen er mulighetsrommet stort i Åfjord., med bl.a. etableringen av Norges nye kampflybase på Ørland.

Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

Kommunen har satset både på næringsutvikling og styrking av de kommunale tjenestene med bygging av skoler, barnehager, sykehjem og nytt aktivitetshus med badeanlegg, bibliotek og kino. Det er også etablert flere kontorfellesskap i kommunen for å legge til rette for større sosiale og faglige miljøer.

Selv om kommunen har jobbet aktivt for å skape et sterkt sentrum med urbane kvaliteter, er Åfjord samtidig vidstrakt med mange akser, som gjør at man kan trekke seg tilbake for å nyte et roligere liv, tett på naturen.

Reiselivet er viktig premissleverandør for bolyst, opplevelser og møteplasser. Her kan vi nevne Vettantrappa i Bessaker, Stokkøy Strandhotell og Strandbaren og Bygda 2.0 med Stokkøy bakeri som er nasjonalt anerkjent for arkitektur, måltidsopplevelser, kunst og kultur.

Hvilke tiltak gjøres for å beholde lokale ressurser og arbeidskraft?

Åfjord jobber med sysselsetting og rekruttering av arbeidskraft til både offentlige stillinger og næringsliv. Dette innebærer ikke bare å synliggjøre ledige stillinger, men å gjøre flere kjent med hele Åfjord og hva et liv her har å by på: hva kan man gjøre etter kl.16.00 av aktiviteter og tilbud i Åfjord.

Å leve et liv i Åfjord er spesielt tilrettelagt for barnefamilier; for eksempel har Åfjord kommune to barnehageopptak i året, søskenmoderasjon for barnehage og skolefritidsordning, gratis hall og baneleie til barn og unge, et bredt kulturskoletilbud og mange idrett- og fritidsaktiviteter, gratis fritidsklubb med matservering til alle barn og unge mellom 10 og 19 år, og alle barn bader gratis ved Å!

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Trøndelag. Opplev kystlinja og rik natur.

Hitra kommune

John Lernes (Ap)

Ordfører Hitra kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst og utvikling i Trøndelag?

Trøndelag har alle forutsetninger for å skape vekst og utvikling med sitt sterke og innovative næringsliv, kombinert med forsknings og utviklingsmiljøene vi har i Teknologihovedstaden.

En av faktorene fremover, vil bli å sikre regionen nok og stabil kraft til en overkommelig kostnad. Her vil også bedrifter og forskningsmiljøer ha en stor oppgave i å se på muligheter innenfor produksjon basert på fornybare ressurser. En annen nøkkelfaktor er at det til enhver tid finnes godkjente og attraktive arealer tilgjengelig.

Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

I vår kommune finnes det et vidt spekter av bedrifter. Selv om Hitra i stor grad forbindes med havbruk, er det også et rikt spekter av arbeidsplasser innenfor mange andre næringer i tillegg. Alle næringer er avhengig av godt kvalifisert personell i sine bedrifter, både fagarbeidere og høyt utdannede arbeidstakere.

Kompetanse er og vil bli en nøkkelfaktor for videre vekst. Her er også samspill mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner et nøkkelord for å greie dette. De måtene vi gjør ting på i dag, trenger ikke å være morgendagens løsninger. I dette perspektivet finnes det mange muligheter for tilflyttere å få seg utviklende jobber i et samfunn i vekst.

Hvilke tiltak gjøres for å beholde lokale ressurser og arbeidskraft?

Samspill mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner er en nøkkelfaktor for å beholde lokale ressurser og arbeidskraft. De er viktig at det utdannes nok og godt nok kvalifisert personell til å kunne møte og være med på å utvikle våre næringer, slik at de er godt rustet for fremtidens krav og utfordringer. 

Hitra er en kyst- og øykommune i Trøndelag som ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden.

Heim Kommune

Marit Liabø Sandvik (Ap)

Ordfører i Heim kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst og utvikling i Trøndelag?

I Trøndelag finnes alt av muligheter for å skape vekst og utvikling. Trøndelag ligger i hjerte av Norge og kan by på opplevelser og fasiliteter fra fjord til fjell. Vi har kystlinja som legger til rette for havbruksnæring og gode transport- og logistikkmuligheter for næringslivet.

Turismen blomstrer langs kyst og innland, og god infrastruktur gjør oss attraktive for mange typer industri. I tillegg har vi de store og svært gode utdanningsinstitusjonene som utdanner morgendagens arbeidskraft.

Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

Heim kommune er en landlig kommune som er stor geografisk. Derfor har vi god plass, og muligheter både til å bo på landet, men også i et sterkt sentrum med et miniurbant preg. Vi er også opptatt av at det skal være mulig med spredt boligbebyggelse, og har lagt til rette for det.

Heim er en av få kommuner som kan tilby småbrukstomter. Vi har for tiden mange boligprosjekter både i offentlig og privat regi. I Heim er det også mange spennende jobbmuligheter både innen havbruk, silisiumsindustrien, båtbyggeri, landbruk, det offentlige og mye mer. Et allsidig næringsliv sørger for at det i Heim er jobb for to. I tillegg har vi full barnehagedekning og gode vilkår for småbarnsforeldre som ikke ønsker å stå i bilkø.

Hvilke tiltak gjøres for å beholde lokale ressurser og arbeidskraft?

Det er viktig for Heim å beholde lokale ressurser og arbeidskraft. Mange av våre bedrifter har eksistert i flere tiår, og har vært en sentral del av samfunnet på flere måter. Dette er med på å forme vårt lokalsamfunn, og gir faste trygge arbeidsplasser.

Et bevis på at Heim kommune mener alvor med dette, er vår deltakelse i prosessen som reddet Lian vinduer AS fra nedleggelse etter 110 år i Heim. Her bidro kommunen både i form av kompetanse og økonomiske midler for å få bedriften tilbake på lokale hender. Rundt 100 arbeidsplasser ble dermed reddet.

Heim er en kommune i Trøndelag som ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Hemne, Halsa og en del av Snillfjord kommune (Vennastranda)

Next article