Skip to main content
Home » News » Med bærekraft som grunnleggende hensyn
Sponset

Alginor ASA utvikler en vertikalt integrert verdikjede for eksportsalg av ingredienser til globale selskaper innen jordbruk, næringsmidler, kosmetikk, og farmasi, basert på bærekraftig høsting og bioraffinering av norsk stortare (Laminaria hyperborea).

Selskapet har 42 ansatte som ivaretar høsting, produksjon, forskning og utvikling samt prosjektering av et omfattende investeringsprosjekt rettet mot en langsiktig industriell etablering ved Avaldsnes på Karmøy.

Bærekraft er et grunnleggende hensyn i Alginors forretningsmodell, og selskapet investerer systematisk i mennesker, teknologi, systemer og utstyr som er egnet til å eliminere eller minimere miljøeffekter av selskapets virksomhet. Selskapet utvikler blant annet teknologi som eliminerer bruk av skadelige kjemikalier under høsting og produksjon, og søker mot nullutslipp av biomasse fra egen produksjon gjennom økt utnyttelsesgrad. Videre har selskapet investert i verdens første diesel-elektriske hybridfartøy for tarehøsting med ventet levering i første kvartal i 2024. Selskapet arbeider også med utarbeidelse av livssyklusanalyser basert på egen verdikjede.

En rekke prosjekter

Alginor gjennomfører et utviklingsprogram bestående av ulike prosjekter rettet mot egen verdikjede og utvalgte ingredienser med et samlet budsjett på over 200 millioner kroner. Programmet vil i hovedsak bli avsluttet i løpet av 2024. De største finansielle bidragsyterne i prosjektene, i tillegg til selskapet, er EU (Horizon 2020 og EIC Accelerator’s Green Deal) og Norges Forskningsråd. I prosjektene samarbeider selskapet tett med flere anerkjente universiteter og forskningsinstitusjoner i inn- og utland, blant annet Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Universitet i Ås, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, RISE PFI og Nofima. 

Selskapet gjennomfører blant annet prosjektene Algefilm, Cellunor og Fucomed. Algefilm-prosjektet omhandler utvikling av bærekraftig matemballasje og substitutter til engangsplast. I Cellunor-prosjektet utvikler selskapet fremstillingsprosesser for ulike typer tarecellulose, eksempelvis mikrokrystallinsk cellulose, nanocelluloser og cellulosepulver til bruk i blant annet sårhelingsprodukter og hudkremer. I Fucomed-prosjektet settes fokuset på utvikling av nye ekstraksjons- og rensemetoder av fucoidan til bruk i farmasøytiske og medisinske applikasjoner. 

Foto: Egil A. Storesund Hanssen/Alginor

Betydelige utviklingsprosjekter

I perioden 2018 til 2022 gjennomførte selskapet to betydelige utviklingsprosjekter under EUs Horizon 2020 og EIC Accelerator’s Green Deal med sikte på å forberede en større industriell etablering ved Avaldsnes på Karmøy. Disse prosjektene, og utviklingsprogrammet for øvrig, har ledet til at selskapet har investert i et nytt høstefartøy, et pilotanlegg, et høyavansert analyselaboratorium i Haugesund og industrielle tomter på Avaldsnes. Videre har selskapet kommet langt i planleggingen av større industrielle investeringer på Avaldsnes, herunder en demo-fasilitet, et bioraffineri og en fasilitet for fremstilling av ingredienser i henhold til cGMP rettet mot det farmasøytiske markedet.

Alginor har over 500 aksjonærer bestående av gründere, ansatte, privatpersoner og selskaper. Selskapets største aksjonærer omfatter solide og langsiktige eiere som European Innovation Fund, Borregaard, Hatteland og Kverva. Selskapet sikter mot børsnotering i 2024.

Av Haakon Farstadvoll

Next article