Home » Lokalmat i Norge » Norsk matproduksjon for fremtiden
økologisk mat

Norsk matproduksjon for fremtiden

Foto: Getty Images

Norske økologiske bønder viser vei til hvordan det norske landskapet kan gi både oss og barnebarna våre mat.

Landskapet vi har rundt oss – åker og eng, skog og hei, fjell og fjord – det er her maten vår blir til. Har du tenkt over det? Tar vi vare på dette landskapet, med alt levende som bor der, kan det gi oss mat nå og i all framtid. Det er det som er bærekraft. Det er dette økobønder driver med.

Hele det norske landbruket står bak prosjektet Landbrukets Økoløft, som vi i Økologisk Norge driver. Gjennom dette felles økoløftet kan mange flere norske bønder få del i ny kunnskap og legge om sin drift til varig bærekraftig økologisk matproduksjon. Mange norske bønder vil gjerne det, så sant de får solgt varene sine. Her er det du som forbruker kommer inn.

Marit Grinaker Wright

Seniorrådgiver kommunikasjon og landbruk i Økologisk Norge

Foto: Privat

Gir en god følelse

Vi kan spise det vårt eget landskap leverer. Grønnsaker, poteter, frukt, bær og korn kan fint dyrkes økologisk her i landet – ikke bare på flate jorder ved kysten i sør og vest, men også nordover, innover i landet og høyt til fjells.

Selv om vi her i Norge akkurat nå, i vår tid, kan kjøpe mat fra hele verden, har vi det siste året erfart at bedre matberedskap kan være lurt. Vi må kunne fø oss selv med det vi kan høste i vårt eget land. Da må de som produserer maten kunne leve av det. Pengene du legger igjen i butikken må bli brukt til lokal verdiskaping, i stedet for å gå til utenlandske kjemiselskaper, som betaling for ting som forurenser det landskapet vi alle lever av.

Når du kjøper norsk økologisk mat, får du den gode følelsen av å spise mat som er hentet fra dine egne nære omgivelser, vårt eget landskap. Og du bidrar til at også de som kommer etter oss kan få mat fra levende matjord, frodig beitelandskap og rent vann.

Økobønder i front

Økologisk landbruk samarbeider med naturlandskapet og tar vare på jorda, insektene, fugl og fisk. Men det krever arbeidsinnsats, og det krever både ny og gammel kunnskap. Norske økobønder går i front her. Økobonden må vite hvordan hun best tar vare på det som er levende, alt småtteriet nede i jorda, alle soppene, småmarkene og insektene. Hun må vite hvordan husdyrene kan leve gode liv i pakt med sine instinkter og behov, og hvordan jorda, skogen, fjell og hei kan gi fôr til dyra. Og hun må ha kunnskap om plantene – hvordan de gjennom fotosyntesen vokser og gir mat til oss og til husdyrene våre, til viltet og insektene, samtidig som de gir mat til alle som bor nedi jorda, og bryter ned og bygger opp. Kretsløp kaller vi det.

Økologisk matproduksjon handler nettopp om å bruke det landskapet vi har, vårt økologiske matfat, til å gi oss mat her og nå – og for all framtid. Derfor må vi bruke det varsomt. Er du med?

Av Marit Grinaker Wright, seniorrådgiver kommunikasjon og landbruk i Økologisk Norge

Neste artikkel