Home » Lokalmat i Norge » Flytende fremtid for gjødsel
Sponset

Innenfor norsk jordbruk har gjødslingsløsningene vært preget av tradisjoner som har gått i arv gjennom generasjoner. Men det finnes alternativer til tradisjonell fastgjødsling. Flex Agri AS driver produksjon og levering av flytende gjødsel, som ikke bare hever kvaliteten på avlingen, men som også er gunstig for miljøet.

Selskapet ble etablert for ti år siden av en bonde på resultatløs jakt etter et optimalt gjødslingssystem for poteter.

– Vi startet Flex Agri fordi det var behov for å skreddersy forskjellige gjødslingsslag. I markedet finnes det en rekke standard gjødseltyper, men da må det gjerne velges flere for å finne frem til riktig mengde. Vi tenkte at dette må det være mulig å gjøre enklere, forteller Anders Kristian Kjær, daglig leder i Flex Agri AS.

Flex gjødsel er flytende og lett å plassere. Den binder seg lett til jorda, har en langtidseffekt og vaskes lite ut ved nedbør. Den er også lett å tilpasse for GPS-styrt tilførsel. Miljøgevinsten ligger i redusert fosfor og nitrogenforbruk med henholdsvis 50 og 20 prosent. Det tas også hensyn til miljøet ved at det foretas veldig presis gjødsling.

– Vi fokuserer på flytende startgjødsel og bladgjødsel. Deretter tar vi tar utgangspunkt i hva kunden skal produsere og lager en gjødselplan ut fra det. Vi lager en skreddersydd resept slik at kunden får rett type gjødsel til tett jordtype og vekst. Vi håper å kunne bidra til at bønder og gartnere kan øke avkastningspotensialet i sine avlinger, sier Kjær.

Med flytende gjødsel er det også enkelt å foreta nødvendige justeringer i sesongen med bladgjødsel og dryppvanning eller via vanningsbom.

Av Kjetil Strøm

Neste artikkel