Home » Kvinner i karrieren » Viktigheten av å ha balanse mellom jobb og privatliv
Sponset

IT-konsulentfirmaet Columbus jobber aktivt med å være attraktive for begge kjønn. For å oppnå likestilling tilbyr de sine ansatte en unik fleksibilitet for å balansere jobb og privatliv – det tror de kan gi gode resultater.

– Det finnes ikke forskjellsbehandling i selskapet, sier seniorfagkonsulent, Susanne Bjerke-Borgen.  

Columbus er et IT-konsulentfirma med over 2000 ansatte over hele verden, og jobber med implementering og vedlikehold av digitale forretningsløsninger.

Bjerke-Borgen har vært ansatt i selskapet siden august 2016, og forteller at det er ingen hemmelighet at IT-bransjen er mannsdominert i de fleste bedrifter.

– Jeg merker dog at jeg har flere kvinnelige kollegaer nå enn da jeg begynte å jobbe i bransjen i 1999, legger hun til. 

susanne bjerke borgen

Susanne Bjerke-Borgen

Seniorfagkonsulent, Columbus

Dette har bidratt til et annerledes og mer balansert miljø, samtidig understreker hun at det ikke har vært opplevd som noen negativ erfaring å være eneste kvinne i møterommet.

Likestilling på arbeidsplassen

Under ansettelsesprosessen er det først og fremst fokus på kompetanse, og foreløpig er det flest menn som er søkere. Likevel jobber Columbus aktivt med å nå FNs bærekraftsmål nummer fem, som handler om likestilling mellom kjønnene.

– Likestilling er utrolig viktig på arbeidsplassen vår, og vi har et spesielt fokus på å rekruttere flere kvinner under nyutdannet-fasen. Utfordringen er å finne flere kvinnelige seniorer, sier recruitment- and employer brand manager, Una Sadovic. 

Selskapet er i dag medlem av ODA-nettverket, som er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, og de har også opprettet en egen interngruppe kalt Columbus Women, som enda befinner seg i startfasen.

– Dette er en møteplass hvor kvinner i selskapet kan dele stort og smått på tvers av faglige områder, sier Bjerke-Borgen.

God kombinasjon med familieliv

Selskapet legger også til rette for ansattes individuelle behov, slik at det skal være mulig å kombinere arbeid og privatliv.

– Jeg har vært innom flere bedrifter, men som konsulent i Columbus opplever jeg det som unikt at de tilbyr en fleksibilitet som kan balansere jobb og fritid. For meg er dette viktig, sier Bjerke-Borgen.

– Det er godt arbeidsmiljø her, hvor du har mange muligheter. Du er ikke nødvendigvis låst til bare en oppgave, slik at man har et stort utviklingspotensial, avslutter hun.

Av Julie Malvik

Neste artikkel