Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Rambøll AS ønsker seg flere jenter til teknologiske og vitenskapelige yrker
Sponset

Rambøll og Henning Larsen ønsker at flere kvinner skal velge yrker innenfor vitenskap, matematikk og teknologi. For å bidra til dette har de stort fokus på å løfte frem unge kvinner i sin organisasjon som kan være gode rollemodeller for de som skal velge sin utdanning.

Ser vi bort fra tannleger, leger og veterinærer, ligger andelen kvinner i teknologiske og vitenskapelige yrker på rundt 25 prosent. Dette er en statistikk Rambøll ønsker å forbedre ved å løfte frem unge kvinner som utmerker seg.

Rollemodeller

En slik rollemodell er Ingvild Wang hos Rambøll AS i Trondheim.

Ingvild er utdannet sivilingeniør og jobber som miljørådgiver.

Hun er 24 år og har kun jobbet i Rambøll i to år, men har allerede utmerket seg som både dyktig og driftig.Wang er spesialisert på analyser innen energi og miljø.

– Jeg jobber med det som kalles livsløpsvurderinger. Det vil si at jeg gir råd om hva kundene våre bør velge for å være mest miljøvennlig når de eksempelvis skal bygge en veitrase eller et bygg, sier Ingvild.

– Fra og med oktober skal jeg også jobbe 50 prosent som bærekraftsansvarlig.

En jobb hun ser veldig frem til å ta fatt på, også fordi Rambøll nylig lanserte en ny global virksomhetsstrategi med mål om å drive fram en bærekraftig endring for både kunder og samfunn, og samtidig bli verdens ledende rådgivningsvirksomhet innenfor den grønne energiomstillingen.

– For meg handler det å være bærekraftsansvarlig om to ting.  Det ene er å skape en bærekraftig arbeidshverdag for oss ansatte i Rambøll. Vi skal trives på jobb, bli sett og tatt vare på. Arbeidsoppgavene må utfordre, så vi utvikler oss og inspireres.

– Det andre er å tenke bærekraft i prosjekt hvor det å få mine kolleger til å samarbeide med den fagkunnskapen de allerede besitter innenfor bærekraft og få denne kunnskapen overført til prosjektene, sier Ingvild Wang videre.

NTNU – et naturlig valg

NTNU ble for Ingvild et naturlig valg ved at begge foreldrene har tatt utdannelsen sin der, og fordi hun alltid har vært glad i matematikk og fysikk.

– Når jeg oppdaget at miljøanalyser var et eget fagfelt på NTNU, ble jeg supergira og tok så mange fag jeg bare kunne innenfor dette fagfeltet, sier hun.

Håp om å oppnå høyere kvinneandel innenfor teknologiske fag

Selv om kvinneandelen er alt for lav innenfor teknologiske fag i dag, er det stort håp om at dette vil endre seg fort, mener hun.

– Da jeg gikk på NTNU så var andelen jenter på studiet nærmere 50 prosent. Så det er nok bare et tidsspørsmål før søkermassen til ledige stillinger innenfor teknologiske og vitenskapelige yrker består av like mange jenter som gutter, sier hun avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article