Home » Kvinner i karrieren » Kvinnene inntar finans
Sponset

Kjønnsbalansen i finanssektor går riktig vei, men det kan godt bli flere kvinner. Mange av dem utdannes ved NTNU Handelshøyskolen – og det med god grunn.

Da Rebecca Margareta Bang, associate i PwC Deals, var usikker på hvilken jobb som kunne passe etter økonomi- og administrasjonsstudiet ved NTNU Handelshøyskolen, ble det litt snoking på ymse nettsteder. Det tok ikke lang tid før hun ramlet over PwC Deals, og så at de driver med mye av det hun likte best på studiet.

– Jeg så at de har en viss tyngde innen de samme fagfeltene som på studiet. På masterstudiet gikk vi over til å bli mer kritisk til alt vi lærte på bachelornivå, som gjorde det mye lettere å besvare case-spørsmålene i intervjuet, spesielt siden foreleserne bruker mange praktiske eksempler. Da står du ikke på bar bakke når du kommer ut i verden, sier hun.

– Hos oss analyserer vi selskaper, behandler data og gir kundene bedre beslutningsgrunnlag. Da kommer det godt med at studiet har en viss tverrfaglighet, som blant annet gir rom for å sette seg inn i tekniske spørsmål. Jeg tok et grunnkurs i IT, med Python-programmering og spissing mot Excel-kompetanse. Kombinert med økonomistyring, gir det en fin miks, som gjør det lettere å se hvordan ting henger sammen.

Rebecca Margareta Bang

Associate hos PvC Deals og tidligere NTNU Handelshøyskolenstudent

Hun berømmer studiet for at det gir mye kontroll over egen hverdag, og frihet til selv å prioritere.

– Men du slutter jo aldri å lære, heller ikke i arbeidslivet. Når det kommer til kjønnsbalanse, fordeler den seg faktisk ganske jevnt hos oss. Vi tilbys kurs i hvordan det er å jobbe i en mannsdominert bransje, som bare får oss jentene på jobben til å le, for sånn er det jo ikke lenger. PwC har nemlig vært flinke til å rekruttere kvinner. På kullet mitt var vi åtte jenter, og i neste kull ble de flere enn guttene.

– Høyere utdanning, som for eksempel det femårige masterprogrammet vårt, spiller en avgjørende rolle i utviklingen av essensielle ferdigheter for fremtiden. Foto: Elin Iversen

Store valgmuligheter

Jenny Hunvik går fjerde året på det samme masterstudie, med investering og finansiering som hovedprofil. Hun dristet seg ikke på finans da hun tok bacheloren, men grep sjansen da hun skulle begynne på masterstudiet, og har ikke angret.

– Det har vært veldig interessant å jobbe med temaer utover regnskap og økonomistyring. Med de mulighetene som finnes innen finans, syns jeg valget var lett, spesielt etter å ha deltatt på en «kvinnedag» for finansbransjen. Da var det gjort, sier hun.

Jenny Hunvik

Masterstudent på NTNU Handelshøyskolen

– Jeg har kanskje ikke hatt et tradisjonelt studieløp. Det er nå fire og et halvt år siden jeg begynte på en økonomi-bachelor, etterfulgt av en bachelor i psykologi. Jeg engasjerte meg mye i studentfrivilligheten, og det har fungert forbausende bra. Etter at jeg begynte på masteren, har jeg virkelig fått fordype meg.

Mens hun jobbet med økonomi-bacheloren, var Jenny også innom markedsføring, endringsledelse og årsregnskap, så mangfoldet er det ingenting å si på.

– Jeg har satt stor pris på valgmulighetene, og studentmiljøet er rett og slett fantastisk. Jeg hadde hørt så mye godt om det, at det faktisk var det som lokket meg hit. Jeg har vært engasjert i studentforeningen STØH og idrettslaget NTNUI, som har gitt meg et stort nettverk, også på tvers av studiene. Det har i alle fall beriket studietiden min, forsikrer hun. 

– Når det gjelder fremtiden i finans, syns jeg det Rebecca forteller er betryggende, men fra før av har jeg vært innstilt på at jeg, som kvinne, ikke må være redd for å si fra. Det er jo en yrkesgruppe som tradisjonelt har vært veldig mannsdominert. Heldigvis er det i endring. Det viktigste er å stole på egen intuisjon, og på at min stemme også betyr noe.

Sett langsiktige mål

Khine Aye Myat Kyaw, professor i finans ved NTNU Handelshøyskolen, har en lang karriere bak seg i sektoren, og tenkte aldri at det var en ulempe å være kvinne.

– Det handler om å kjenne seg selv og gjøre sitt beste, med trygghet i egne ferdigheter og prioriteringer. Det hjelper alltid å holde fokus på de langsiktige karrieremålene, og så får man bare akseptere at det kan bli opphold, på grunn av barn og familie, forteller hun.

Khine Aye Myat Kyaw

Professor i finans ved NTNU Handelshøyskolen

– Bare hold på de langsiktige målene, og aldri slutt og lære nye ting.

Hun forteller at finanssektoren er i konstant utvikling, og at det aldri blir rom for kjedsomhet.

– Høyere utdanning, som for eksempel det femårige masterprogrammet vårt, spiller en avgjørende rolle i utviklingen av essensielle ferdigheter for fremtiden. Dette programmet er nøye utformet for å utruste studenter for livslang læring, slik at de holder tritt med de teknologiske fremskrittene, og forstår bærekraftperspektiver.

– I tillegg er flertallet av dagens arbeidsplasser utformet for å fremme kjønnsmangfold, og tilbyr omfattende utviklingsprogrammer. Jeg oppfordrer spesielt unge kvinner til å utnytte disse mulighetene. Alle fortjener en sjanse til å forfølge en karriere innenfor sitt interessefelt.

NTNU Handelshøyskolen

NTNU Handelshøyskolen ligger på Elgeseter, nært Trondheim sentrum. Med mer enn 1400 studenter er vi blant de største utdanningene i landet innenfor økonomi og ledelse. Vi tilbyr årsstudium, bachelor-, master-, og doktorgradsutdanning.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel