Home » Kvinner i karrieren » Eksperten svarer: Hva er dine beste tips for å gjøre gode investeringer?
Sponset

Christian Kallevig Arnesen

Partner og senior formuesforvalter, Finansco

Hva er deres tips til de som ønsker å investere for første gang?

Med det å skulle forvalte en formue, liten eller stor, følger ansvar. Det beste tipset er å søke hjelp – enten kun i planleggingen eller også i selve utførelsen. Anbefalingen er å forhøre seg med en uavhengig formuesforvalter eller to, og så kan man eventuelt sammenligne dette med banken sin. Verdien av god rådgivning og struktur er ikke bare finansiell – det gir også trygghet, frihet og fleksibilitet i hverdagen. Kvinner er faktisk vår sterkest voksende kundegruppe, og det er gledelig å se.

Bruk tid på å legge en god plan, hvor denne bør hensynta både hvilken risiko økonomien din tåler, hvilken risiko du selv er komfortabel med, hva dine sparemål er, hvor lang horisonten for sparing vil kunne være, skattehensyn, og hensynet til neste generasjon. Juridiske avtaler som fremtidsfullmakt og testament bør også med her. Dette vil nemlig være en viktig styringsplan og formuesplan for årene fremover. Ved familiære og/eller økonomiske endringer bør denne planen justeres deretter.

Det er mye forskning og data som viser at man i snitt, årlig, gjør det 3-4 prosentpoeng dårligere enn markedsgjennomsnittet om man på egenhånd forvalter sin formue, og ikke gjennom profesjonell formuesforvaltning. Hovedårsaken til dette er ens egen investoradferd – altså at man gjør dårlige investeringsbeslutninger underveis fordi man periodevis lar følelser få en for stor plass. Bruk av en profesjonell formuesforvalter vil dermed kunne gi et bedre resultat for deg.

Hvilke områder kan det lønne seg å investere i fremover?

Dette kommer an på individuelle preferanser, men fra et generelt ståsted syns jeg nå man får meget godt betalt i rentefond sammenlignet med risikoen. Renteavkastningen i høyrentefond er nå 8-10 prosent, med en risiko som er godt under det av et aksjefond. De neste 1-3 årene tror jeg rentefond med lang durasjon vil være vinneren om man er opptatt av risikojustert avkastning.

Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

Neste artikkel