Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » AIM2North – Oslo Metropolitan University
Kunstig intelligens

AIM2North – Oslo Metropolitan University

AIM handler om hvordan AI kobler sammen Menneske og Maskin. 7. november arrangeres AIM for andre gang, med 1.000 deltagere fra AI-miljøet, akademia, offentlig og privat sektor, entreprenører og venturekapital.

OSLO BIG DATA DAY – BI Norwegian Business School
OBDD er Norges største forum for Big Data & Emerging Tech, samler 1 200 deltagere og 90+ speakers fra hele verden.

INVESTOR BREAKFAST CLUB

IBC er et aktivt fora bestående av mer enn 250 tech-investorer som møtes månedlig i Oslo-regionen. Hovedfokus på teknologi eller teknologibaserte tidligfaseinvesteringer i størrelsesorden NOK 500 000 – NOK 50M. Jobber også proaktivt med å påvirke norske lovgivere.

OSLO CHANNEL – Høyskolen Kristiania

I juni 2020 blir teknologi og bærekraft tema når Xplorico samler 2 000 engasjerte deltagere.

17 sesjoner – 17 bærekraftmål.

Next article