Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » En sparringspartner med gode løsninger
Sponset

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes.

Mange av de renseanleggene som prosjekteres blir langt dyrere enn nødvendig. Ofte skyldes dette at det legges inn mer omfattende utstyr og løsninger i byggene enn det som trengs. Slike tillegg kan bli svært fordyrende. Et eksempel er Åmdals verk i Tokke kommune. Her hadde kommunen brukt eksterne konsulenter som hadde overdrevet de egentlige behovene. Resultatet ble at kommunen fikk beskrevet et anlegg de ikke hadde råd til å bygge.

– Da kommunen tok kontakt med oss, prosjekterte vi heller et anlegg der vi tok utgangspunkt i det eksisterende renseanlegget. Vi foreslo nøkterne løsninger som dekket behovene, uten at noen av løsningene var ekstravagante. På den måten halverte vi nesten prisen som kommunen måtte ut med, forklarer Eskil Møllegaard. Han er prosjektdirektør i Biovac, et selskap som har spesialisert seg på å levere tidsriktige kloakkrenseanlegg.

Eskil Møllegaard

Prosjektdirektør i Biovac

Mange renseanlegg må oppgraderes

Kravene om rensing av kloakk og avløpsvann blir stadig strengere. Samtidig er det mange kommuner som ser behovet for å rydde opp i løsninger som ikke lenger er gangbare.

– På 80-tallet ble det laget mange renseløsninger som ikke er bra nok i dag. Selve rensingen kan være for dårlig, men det kan også være forhold som knytter seg til HMS på renseanlegget. Vi ser ofte gamle anlegg der det er åpne vannspeil. Da går driftsoperatørene nærmest i en konstant kloakkdunst, og det er ikke godt nok i våre dager, sier Møllegaard.

Tidlig innsats

Biovac ser det som en fordel at de kommer tidlig inn i prosjektene.

– Vi bidrar gjerne med kompetanse, og kan foreslå løsninger tidlig i prosjektfasen uten å ta betalt for de timene vi bruker. Håpet er bare at vi får være med å gi pris på anlegget det er snakk om, fortsetter Møllegaard.

Nettopp denne tilnærmingen kan spare kommunene for store kostnader knyttet til konsulenter, og siden Biovac også setter sin ære i gjenbruk, kan det bli ytterligere besparelser. Eskil Møllegaard forklarer:

– Ofte kan selve bygningsmassen fortsatt brukes hvis den modifiseres istedenfor å sette opp et helt nytt bygg. Vi ser alltid etter muligheter der vi for eksempel benytter eksisterende bassenger fremfor å støpe nye, eller utnytte fundamenter som allerede finnes. Da slipper vi ofte omfattende gravearbeider og støping. Utstyret som har med selve renseprosessen å gjøre må som regel skiftes ut i sin helhet, men for øvrig prøver vi å gjenbruke mest mulig.

Fleksible systemer

Siden Biovac modulbygger anleggene sine, har de også mulighet til å lage svært fleksible løsninger både med tanke på hvilke moduler som skal benyttes og hvordan de kan plasseres. Å bygge i moduler betyr også at de kan skifte ut deler av eksisterende anlegg, men la de delene som fungerer godt få leve videre i kombinasjon med nye moduler. Reaktorene, som er tanker der selve renseprosessen pågår, kan endres både i størrelse og i antall. Dermed kan de plasseres i eksisterende bassenger, oppå dekke i et eksisterende anlegg, eller utendørs. En fellesnevner for anleggene som Biovac leverer er at prosessen er lukket, uten åpne vannspeil.

– Gasstette lokk og luker gjør at mange av dem som besøker våre anlegg reagerer på at det ikke lukter noe, og sånn syns vi det bør være, sier Møllegaard.

En solid leverandør

Biovac er en totalleverandør som har eksistert i nesten 40 år. De innehar all kompetanse fra prosessingeniører, prosjektledere, elektrikere og eksperter på automasjon i egen organisasjon, og kan derfor ta hånd om hele prosessen.

– Vi kan ofte løse kundens utfordring langt rimeligere enn det som gjerne blir forespeilet. Derfor er vi mer enn åpne for å ta en liten gratis jobb på noen timer slik at vi kan skissere en løsning og anslå en pris. På den måten kan oppdragsgiverne få et utgangspunkt å jobbe videre med uten store kostnader. Vi vil med andre ord gjerne være en sparringspartner og finne frem til gode løsninger tilpasset kundens reelle behov, avslutter Møllegaard.

Tekst: Tom Backe

Next article