Home » Kritisk infrastruktur » Bedre koordinering og tidligfase-samarbeid vil øke effektiviteten
Kritisk infrastruktur

Bedre koordinering og tidligfase-samarbeid vil øke effektiviteten

Illustrasjon: Getty Images

Prosjekt Norge har blitt et samlingspunkt for både bestillere og leverandører til utbygging av vår infrastruktur. Alle de statlige infrastrukturbyggerne er partnere i Prosjekt Norge.

avatar

Stein Mjøen

CEO Prosjekt Norge

Basert på tilbakemeldinger fra våre partnere ser vi at det knytter seg utfordringer og utviklingsbehov til både kalkulasjon og tidligfase planlegging. Vi ser også at det sløses mye penger og andre ressurser fordi mange prosjekter som det ikke blir noe av legger beslag på betydelige ressurser. Derfor blir kalkulasjon av nye prosjekter et kapasitetsproblem.

Få et oversiktsbilde

Vi ser også at en bedre oversikt og koordinering av utbyggingsporteføljen innen infrastrukturbygging vil kunne gi en vesentlig bedre kapasitetsutnyttelse. Det burde være i alle aktørenes interesse å etablere en fast kartleggingsprosess for å oppdatere et slikt oversiktsbilde et par ganger i året. Denne funksjonen vil kunne gi god samfunnsmessig avkastning.

En annen side ved gjennomføringskapasiteten, er at ved bruk av utenlandske aktører kan man oppleve store avvik fra opprinnelig anbudspris, fordi det ofte er mangel på forståelse av den norske kompleksiteten og kostnadsnivået. Disse faktorene er av vesentlig betydning når det går galt med disse prosjektene.

Konklusjonen er at både bestillere og leverandører må komme tettere sammen i en tidlig planleggings- og tilbudsfase, for derigjennom sammen å finne de gode avtalene og gjennomføringsmodellene. Prosjekt Norge vil kontinuerlig arbeide videre for å bistå både bestillere og leverandører i dette arbeidet.

God kontroll

Siden partnerne i Prosjekt Norge har en utbyggingsportefølje på over 700 milliarder de neste fem årene, binder dette opp store ressurser for samfunnet både i privat og offentlig sektor. Da blir god kontroll med prosjektene både i beslutnings- og planleggingsfasen, samt i gjennomføringsfasen maktpåliggende for å unngå at hundrevis av millioner renner ut i sanden.

Derfor er vår oppfordring: Bidra sammen til utvikling innen norsk BAE-næring, så vil også konkurransekraften hos den enkelte styrkes.

Av: Stein Mjøen,CEO Prosjekt Norge

Neste artikkel