Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Grøftefritt er ofte det beste
nodig

Grøftefritt er ofte det beste

Gruppebilde Olimb Anlegg AS
Gruppebilde Olimb Anlegg AS
Denne gjengen fra Olimb Anlegg smiler godt etter et vellykket prosjekt med ny rekord i styrt boring med 1000 mm overvannsledning. Foto: Olimb Anlegg AS

Grøftefrie metoder har eksistert i Norge i 60 år, men en fersk undersøkelse blant norske kommuner viser at 40 prosent har svært liten eller ingen erfaring med disse metodene, som går under begrepet NoDig.

VA-ingeniør Martina Bergh Svedahl i Asplan Viak er blant rådgivere som har lang erfaring med prosjektering av grøftefrie prosjekter. Hun har en klar definisjon på NoDig begrepet:

– NoDig er en fellesbetegnelse for renovering av gamle ledninger, eller etablering av nye ledninger med ingen eller minimalt med graving. Oversatt til norsk betyr dette «mye mer moro for penga», sier Svedahl.

Hun begrunner dette med:

  • Kortere anleggsperiode
  • Kortere periode med oppfølging av entreprenør.
  • Mindre graving
  • Lavere CO2-utslipp
  • Mindre støy og massetransport
  • Mindre hinder for handelsstanden og private

Miljøgevinst

Miljøgevisnten står sterkt når NoDig-entusiastene trekker fram fordelene med de grøftefrie metodene, selv om det er prosjekter der en kombinasjon av konvensjonell graving og grøfteefrie metoder ofte er den beste løsningen.

– Det handler ofte om å velge metode utfra prosjektets behov og rammer, understreker Borghild T. Folkedal, som leder den norske arbeidsgruppa i det skandinaviske forumet Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT. Denne foreningen har som mål å fremme forskning og utvikling av grøftefrie metoder og sørge for god informasjon om de ulike teknikkene som kan benyttes for å fornye infrastruktur under bakken. I dette forumet møtes rådgivere, entreprenører, ledningseiere, leverandører og produsenter til faglige seminarer og erfaringsutveksling.

Grøftefri tilkobling

Beregninger utført av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, viser en besparelse på 40 prosent. Innovasjonsprosjektet NoDig-challenge hadde som mål å utvikle en ny grøftefri metode for tilkobling av nye vannledninger til hus fra byens hovedvannledning i Oslo. Prosjektet har bevist at grøftefri tilkobling fra hus til hovedvannledning er gjennomførbart.

Det foreligger et stort økonomisk potensial å øke andelen NoDig-prosjekter, mener Borghild T. Folkedal.

borghild folkedal

Borghild T. Folkedal

Leder i SSTT i Norge

– Det kan spare tid, trafikk-kaos og penger, slår hun fast.

Olimb-konsernet i Råde var først ute med NoDig-teknologien i Norge, men de senere årene har en rekke seriøse selskaper bygget opp solid kompetanse innen NoDig.

Den første ledningsfornyelsen med en Insituform strømpeforing ble gjennomført i Oslo i 1977, og ledningen er fortsatt i drift. 

Rekordstrekk under vernet jord

Lengste strekk som er boret med metoden styrt boring i dimensjon på 1000 mm i Norge er nå på hele 540 meter. Rekorden ble satt i forbindelse med en stor VA-utbygging i Nordre Follo kommune denne våren.

Siden midten av april har Olimbs gule borerigg gått jevnt og trutt på Haugbro i Nordre Follo kommune. Under vernet slåttemark har borekronene kvernet seg utrettelig gjennom en halv kilometer med tung og trassig leiregrunn.

Stort, langt og dypt

Sakte men sikkert – nedover, bortover, oppover – meter for meter, har det blitt boret standhaftig mot ett eneste stort og djervt mål: Å gjøre det 540 meter lange leirehullet romslig og holdbart nok til å trekke inn en 1000 mm stor overvannsledning som en del av et nytt overføringsanlegg for spillvann fra Ski til Haugbro.

På det dypeste ble det boret i kurve hele 9 meter ned under bakken. Til sammen tre borekroner, den siste og største i dimensjon 1200 mm, ble brukt til å rymme traséen stor nok. I innspurten gikk boringen kontinuerlig natt og dag for å unngå fastkjøringer.

Fredag 16. mai klokka 09.45 dukket borekrona opp av bakken for siste gang, og det massive røret var på plass i boretraséen. Slitne og lettede boreoperatører og ansvarlige kunne konstatere at rekorden var et gledelig faktum.

Jobben ble utført som underentreprise for hovedentreprenør Isachsen AS. Ledningseier og byggherre er Nordre Follo kommune.

Skrevet av Odd Borgestrand, Borg Medier AS

Next article