Skip to main content
Home » Kompetanseløftet » Læreplassjegernes råd til bedrifter med kompetansemangel
Sponset

Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune har som viktigste oppgave å få flere bedrifter til å ta imot de nesten 5 000 ungdommene som skal fullføre utdanningen sin før de skal ut i yrkeslivet. Målet er at alle som ønsker seg læreplass bør få det – men det krever at det er mange nok læreplasser å tilby. Læreplassjegerne har derfor utstrakt kontakt med næringslivet – og opplever at en del bedrifter paradoksalt nok sliter med å få tak i arbeidskraft.

– Det er mange som ikke får tak i den arbeidskraften de trenger, og må takke nei til oppdrag eller beregne ekstra lang leveringstid. Flere burde derfor se verdien av å ta inn lærlinger. NHOs kompetansebarometer viser at nesten halvparten av NHO-bedriftene rekrutterer på denne måten, sier Læreplassjegerne.

Ønsker lærlinger velkommen

We Made i Moss, som jobber med IT-utvikling, har valgt å bli lærebedrift.

– Det er flere årsaker til at vi ønsker å være lærebedrift. Vi jobber i en bransje hvor det er krevende å få tak i folk med rett kompetanse, og i fremtiden er behovet for denne kompetansen økende. Det er derfor viktig for oss å bidra til å utdanne unge mennesker både for vår egen del, våre kunder og samfunnet. I tillegg er det en egen motivasjon i å ha yngre mennesker inn i vår bedrift som gjerne har et annet syn på det meste, sier rådgiver Eyvind Nilsen.

Bedrifter fornøyde med å ha lærlinger

Kompetansebarometeret til NHO viser at to av tre bedrifter ikke får tak i ønsket kompetanse. Derfor er lærlingeordningen så viktig for samfunnet – og for den enkelte bedrift. En undersøkelse viser også at bedrifter som satser på lærlinger er svært fornøyde:

«Et positivt tilskudd»
«Vi får nye impulser og ungdommelig pågangsmot»
«De har nye idéer som kommer godt med i en bransje som trenger nytenkning»

«Motivert arbeidskraft, faglig løft for hele teamet, kulturbygging»

– Lærlingordningen handler ikke bare om å gi unge en sjanse til å komme seg ut i yrkeslivet. Det handler også om å sikre bedriftens fremtid, bosetting i kommunen og det lokale næringsliv, sier Læreplassjegerne og oppfordrer bedrifter til å ta kontakt.

Nye utdanningsprogram i videregående skole åpner for nye muligheter

Det er særlig innen helsefag, bygg- og anlegg og elektro det er behov for flere læreplasser. I tillegg er det nye utdanningsprogram i videregående skole som gir bedrifter muligheter til å få lærlinger med svært etterspurt kompetanse – blant annet innen informasjonsteknologi med IT-drift og IT-utviklere, samt medieproduksjon med innholdsproduksjon, mediedesign og medieteknikk. Også ventilasjonsteknikk er et nytt lærefag som svarer på et område med stor kompetansemangel i dag.

Lettere enn man tror å bli lærebedrift

– Er dere ikke godkjent lærebedrift fra før, er det ikke vanskelig å bli det, forteller Læreplassjegerne og legger til at de gir god veiledning og at det også finnes støtteordninger. På læreplassjegerne.no er det samlet mye informasjon.

Ungdom bør ha en plan B

Samtidig er Læreplassjegerne opptatt av at unge som søker læreplass i bransjer der det er stor kamp om læreplassene tenker alternativt. Vær åpen for ulike typer læreplasser. Har de valgt elektro og sikter seg inn på elektriker, kan også telekommunikasjonsmontør, energimontør eller andre lærefag innen elektro være spennende for å fullføre læretiden. Finnes det læreplasser et annet sted enn der de bor, ja så bør de vurdere å flytte på seg. Mulighetene er mange. Snakk med foreldre, lærere, rådgivere og andre er oppfordringen.

Læreplass? Lærlinger? Lærebedrift?

Få mer informasjon på:

Next article