Skip to main content
Home » Kompetanseløftet » Fra digitalt utenforskap til riktig kompetanse med DigKomp
Sponset

Så mange som én av fem unge mangler den nødvendige digitale basiskompetansen som kreves i dagens arbeidsliv. DigKomp er en løsning for effektiv kartlegging av mangler og påfølgende tilpasset opplæring. Vi tilbyr en løsning som måler og forbedrer disse ferdighetene for å styrke både individer og bedrifter.

– Digitalt utenforskap er et stort problem for mange. Ikke bare for eldre, fastslår Bernt Nilsen, daglig leder av selskapene Datakortet og Norsk Test. 

Bernt Nilsen

Daglig leder, Datakortet og Norsk Test

– Mange unge mangler grunnleggende dataferdigheter, som bruk av PC, filbehandling, regneark og presentasjonsverktøy. Så mange som 20 prosent mangler disse ferdighetene, viser våre undersøkelser.

Kartlegger og hever din kompetanse

DigKomp er en løsning som måler dine digitale ferdigheter gjennom en test bestående av 50 spørsmål. Hvis man svarer feil på noen av spørsmålene, foreslår DigKomp opplæring som er tilpasset brukerens behov. Dette er effektivt for brukeren, fordi man lærer nøyaktig det som er relevant for egen kompetanseutvikling.

Nilsen presiserer at dette ikke bare er rettet mot individuelle brukere; også bedrifter kan dra nytte av DigKomp. Selskapet tilbyr pakkepriser til firmaer som ønsker å måle og forbedre sine ansattes digitale kompetanse.

– De fleste arbeidsplasser i dag krever at du har grunnleggende dataferdigheter, forklarer Nilsen. Mange produserer ting med dårlig kvalitet eller bruker altfor lang tid på enkle oppgaver. Problemer med utskrift eller samarbeid om innhold i større dokumenter koster mye i form av tapt arbeidstid.

– Ved å bruke DigKomp kan arbeidsgivere få en oversikt over de ansattes kompetansenivå og deretter hjelpe dem til å forbedre seg der det trengs, sier han og forklarer at manglende digital kompetanse kan resultere i tapte muligheter og mindre effektivitet i arbeidslivet. Han forteller videre at mange ansatte bruker mye tid på å «finne ut hvordan ting fungerer», noe som reduserer produktiviteten.

– Mange spør kollegaer om hjelp med «småting» som da fører til tidstap for flere. Og med økt bruk av hjemmekontor er ikke dette så lett lenger. Med vår løsning kan man heve sin digitale kompetanse på en rimelig og effektiv måte, og dermed bli mer selvhjulpen og produktiv. I tillegg får arbeidsgiveren status og oversikt over fremgangen, sier Nilsen. 

Bør bli en del av skolegangen

Nilsen har drevet Datakortet helt siden 1996, og har dermed lang erfaring med kartlegging, opplæring og dokumentasjon av digital kompetanse.

Nilsen er sterkt opptatt av at grunnleggende digital kompetanse bør bli en integrert del av skolen. 

– Akkurat som lesing, skriving og regning, burde digital kompetanse bli en grunnleggende ferdighet som alle får undervisning i på skolen. At det ikke er tilfelle i dag, anser jeg som en nasjonal skandale, sier han og legger til at han tar sin rolle som en «IT-evangelist» svært seriøst.

Han ønsker at så mange som mulig skal kunne dra nytte av den digitale verdenen, og han ser på DigKomp som et verktøy for å realisere dette.

– Vår oppgave er ikke bare å tilby opplæring, men også å gi mennesker selvtillit og kompetanse til å navigere i en stadig mer digitalisert verden, sier Nilsen. 

DigKomp leveres av Norsk Test as

DigKomp er en tjeneste som kartlegger og forbedrer din digitale kompetanse gjennom målrettede tester og tilpasset opplæring. Målet er å øke produktiviteten og effektiviteten i arbeidslivet. Innholdet er blant annet tilpasset EUs standard for Digital Competence og norske læringsmål. 

Med DigKomp kan man effektivt øke sin digitale basiskompetanse, med fokus på vanlige oppgaver i arbeidshverdagen. DigKomp gir deg muligheten til å teste din kompetanse innen bruk av datamaskin, tekstbehandling, internett, e-post og presentasjonsverktøy. Deretter får du tilpasset opplæring i områder hvor forbedring er nødvendig.

Les mer på norsktest.no og digkomp.no

Av Kristian Fabrizio

Next article