Skip to main content
Home » Hotell, restaurant og catering » Serveringsbransjen tar grep om matsvinnet
matsvinn

Serveringsbransjen tar grep om matsvinnet

buffet restaurant
buffet restaurant
Norsk serveringsbransje er enig om å redusere matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020. Dette er et viktig skritt på veien for å halvere matsvinnet innen 2030.

Det kastes mat for over 20 milliarder kroner per år i Norge. Dette er verken bærekraftig for lønnsomhet, miljø eller samfunnet vi lever i.

Norsk serveringsbransje er enig om å redusere matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020.Dette er et viktig skritt på veien for å halvere matsvinnet innen 2030, som Norge har forpliktet seg til gjennom FNs bærekraftmål og «Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn» mellom en samlet matbransje og myndighetene.

Snart 2000 serveringssteder er nå med i det treårige matsvinnprosjektet KuttMatsvinn2020, som Matvett leder. Prosjektet  startet i 2017, med virksomheter fra alle de store hotell- og kantinekjedene samt en del restauranter, fem kommuner med ulike offentlige virksomheter og snart også flere kjeder innen kiosk, bensin, service. Initiativet kom fra serveringsbransjen selv med NorgesGruppen og ASKO Servering i spissen.

Tallenes tale

Målet er at deltakerne i prosjektet skal redusere sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020, ved å registrere og rapportere på det de kaster av mat som burde ha vært utnyttet, samt jobbe med målrettede svinnreduserende tiltak. Det er utviklet en kompetansepakke som inneholder kurs og veiledere og kommunikasjonsmateriell mot både ansatte og gjester, for å bevisstgjøre og synliggjøre at deres bidrag er viktig for å nå målet. Ved å bygge en kultur for arbeidet føler de ansatte at de er med på noe som er større enn dem selv.

Kartleggingen i prosjektet viser at det per 2018 kastes cirka 18 000 tonn mat fra hotell, kantine og restaurant. Per hotellgjest kastes det 119 gram mat, mens det per kantinegjest kastes 57 gram mat. Av alt som kastes, burde 60–70 prosent vært spist. Det meste av svinnet kommer fra buffet, spesielt hos hoteller og kantiner.

Synliggjøring av effekten inspirerer

En viktig suksessfaktor for å motivere deltakerne i arbeidet er å vise til effekten av både kroner og øre og CO2 spart, ved å innføre effektive tiltak fra innkjøp og lager, til produksjon og servering. Det er også viktig å involvere gjestene i de tiltakene man innfører, enten det dreier seg om å tilby mindre porsjoner, en oppfordring om å forsyne seg to ganger, tilbud om Goodiebag eller å benytte tjenesten «Too Good To Go» for å redde dagens overskuddsproduksjon.

Gjestene stiller krav om bærekraft

Det overordnede målet med arbeidet er å bidra til å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030. Deltakere som har vært med siden starten i januar 2017 mener dette prosjektet er viktig for å nå bærekraftmålet. Reduksjonspotensialet er stort, og bare ved å begynne å veie matsvinnet blir man mer bevisst på hva som kastes og at dette kan reduseres med enkle grep. Kundene blir også stadig mer bevisst på hva slags mat de ønsker å kjøpe, og hvor de ønsker å spise. I løpet av få år vil det ikke være mulig å drive et serveringssted hvis man ikke driver bærekraftig.

Les mer om KuttMatsvinn2020 på matvett.no/servering

Av: Anne Marie Schrøder, Kommunikasjonssjef, Matvett AS

Next article