Home » Hotell, restaurant og catering » Ny netthandelsløsning gjør det enklere og mer effektivt å bestille varer
Sponset

E-handelsløsningene som ble utviklet på 2000-tallet skulle først og fremst erstatte papirbaserte varekataloger. Dagens og fremtidens e-handelsløsninger byr på mye mer og har funksjonalitet som i langt større grad hjelper kundene i en travel hverdag. 

Vi benytter oss av stadig flere nettbaserte tjenester. Det gjelder også innen hotell, restaurant og catering hvor grossistenes e-handelsløsninger hele tiden gjennomgår kontinuerlige forbedringer.

– Den gamle netthandelen vi hadde ble lansert i 2002 og har blitt videreutviklet nesten helt opp til i dag. Men vi så behovet for bedre løsninger og ønsket å tilby bedre funksjonalitet. Derfor lanserte vi i mars 2018 en helt ny netthandel som en stor del av våre kunder i dag benytter. Kundeopplevelsen blir en helt annen med den nye løsningen, sier Carl-Otto Karlengen som er markedssjef for digital handel i ASKO Servering.

Mer personifisert

Poenget med å lage en ny netthandel er å lage bedre løsninger som gjør det enklere og mer effektivt å bestille varer. Nøkkelordet er personaliserte kundeopplevelser der systemene kjenner deg igjen og hjelper deg når du gjør bestillingene.

– Hvis du for eksempel skal bestille ost, så er det en stor fordel at netthandelsløsningen husker hva du pleier å kjøpe. Da slipper du å bla deg gjennom side etter side for å finne det riktige produktet. Isteden får du en kort liste over de varene du pleier å kjøpe. Da blir det enklere å foreta riktige innkjøp på en effektiv og enkel måte, fortsetter Karlengen.

Skal også gi inspirasjon

De gode handleopplevelsene handler ikke bare om å gjøre riktige bestillinger. Når du har tid er det også fint å kunne hente inn nye ideer og ny inspirasjon, blant annet for å utvikle nye retter.

– Hovedbruken av nettportalen er varebestilling, og det må kunne gjøres effektivt, men i tillegg er det også viktig at kundene våre kan finne ny inspirasjon hvis de har lyst, sier han.

Raskere, smartere og bedre

Å utvikle nye elektroniske handelsløsninger handler om å skape mindre kundefriksjon gjennom kontinuerlige forbedringer av de eksisterende løsningene. Da blir systemene raskere, smartere og bedre.

– I stor grad handler det om å forstå hvordan kundene bruker netthandelen og hvilke utfordringer de står overfor når de skal foreta bestillinger. Derfor tar vi kundene med i utviklingsløpene. Vi reiser ut til dem og presenterer skisser om hvordan noe kan bli. Vi tør å dele tanker om hvilke nye ting som kan skapes. Deretter utvikler vi små leveranser med ny funksjonalitet som de får testet ut. Hvis de liker det går vi videre, men det hender ofte at vi må gjøre tilpasninger på bakgrunn av kunderesponsen før vi fortsetter, forklarer Karlengen.

På denne måten blir prosessen svært dynamisk, og det tar gjerne bare to uker mellom hver gang det lanseres ny funksjonalitet.

Tettere samarbeid

Tradisjonelt var det vanlig at IT-prosjekter ble utviklet ett sted i organisasjonen av IT-avdelingen og at marked satt et annet sted.

– Vi gjør det ikke sånn lenger. Etter at vi fikk de nødvendige rammene og mandatene på plass har vi flyttet IT og forretning sammen. På den måten oppnår vi en mye bedre tverrfaglighet, og et langt bedre samarbeid internt. Når vi også har med kundene våre på laget, klarer vi å bygge opp en skreddersydd, velfungerende og smidig handelsløsning.

– Den digitale forståelsen øker. Derfor satses det også mer på digitalisering. Det kommer både oss og kundene våre til gode. Ikke minst får de en rekke spennende tilleggstjenester som de ikke hadde før. Det kan være varetellingstjenesten, menybanken, eller noe så enkelt som at de blir spurt om de har glemt å bestille varer som du pleier å kjøpe dersom de ikke står på handlelisten, avslutter Karlengen.

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel