Skip to main content
Home » Hotell, restaurant og catering » Mot et bærekraftig reiseliv
Hotell, restaurant og catering

Mot et bærekraftig reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Oda Hveem

Norske reiselivsbedrifter var allerede kommet langt i arbeidet mot det grønne skiftet før koronakrisen rammet oss, men pandemien har gitt et ytterligere spark i grønn retning. Får vi til et krafttak innen grønn innenlands transport nå, kan vi feriere nærmest utslippsfritt i Norge.

Reiselivet i Norge består av overnatting, servering og opplevelser, som stort sett er nullutslippsbedrifter grunnet en kraftfull satsing på omstilling til grønn drift. Det er få aktiviteter som slipper ut mindre CO₂ enn å rusle langs Bryggen i Bergen, dra på fisketur i Finnmark eller stå på ski i Trysil.

Transporten mellom opplevelsene kan også bli helt utslippsfri med tilgjengelig teknologi, forutsatt at fylkeskommuner og kommuner velger el-busser, el-ferger, hydrogen-fartøy og el-varebiler, og at staten utvider elbilfordeler også til lastebiler, buss og båt. Det skjer også en stor omstilling innen flytransporten, mye takket være EUs kvotesystem som vil sikre en betraktelig reduksjon i CO₂-utslipp fra luftfart frem til 2050.

Pandemien har fått fart på den grønne omstillingen

Reiselivet er den næringen som ble hardest rammet av pandemien, men krisen har også skapt nye muligheter for omstilling, innovative løsninger og nye digitale verktøy. Mange hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter benyttet krisen til å satse enda mer på bærekraft, og mange lyktes med å tenke nytt og kreativt slik at de ble et enda mer attraktivt valg for nordmenn på ferie i Norge.

Ifølge en undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer har halvparten av reiselivsbedriftene iverksatt tiltak under pandemien som gjør bedriftene mer klimavennlig; Digitalisering av tjenester, miljø- eller bærekraftmerking, tilrettelegging for el-billadere for gjester, økt satsing på nærmarkeder og reduksjon av matsvinn.

Ett eksempel er Søstrene Storaas Hotell i Kongsberg som har utviklet egen matproduksjon og kjøkkenhage. De satser på sirkulær økonomi i form av energiproduksjon fra egen skog, og avfallshåndtering som skal gjenbrukes til jordbearbeiding. Jeg er utrolig imponert over reiselivets evne til å bruke krisen til å skape nye, effektive og grønne løsninger.

Sterkest vekst blant lokalbefolkningen

Det blir spennende å se om pandemien vil føre til varige endringer i folks reiseadferd og preferanser. Analysebyrået Menon Economics forventer at norsk reiselivs omsetning vil øke med 45 prosent frem til 2030. Det forventes en stor vekst innen feriemarkedet spesielt, og aller sterkest vekst blant lokalbefolkningen. Det betyr at vi nordmenn kommer til å fortsette å være det aller viktigste markedet for norsk reiseliv.

Utenlandske turister vil fortsatt være et viktig marked fordi de bidrar til å utvide sesongen og skape flere helårsarbeidsplasser. Men skal reiselivet vokse og samtidig kutte sine CO₂-utslipp må vi tiltrekke oss flere turister fra nærmarkedet, som blir lenge, som legger igjen mye penger, og som ikke fører til misnøye hos lokalbefolkningen. Reiselivet skal være bra for de som bor og de som besøker. Og så må vi nordmenn fortsette å velge miljøvennlige ferier i Norge, slik vi gjorde under pandemien.

Opplev Norge med el-bil, dra på storbyferie til Bergen eller Trondheim, bruk kroppen som motor; padling i Geirangerfjorden, topptur i Sunnmørsalpene eller sykkeltur på Rallarvegen. Naturbaserte opplevelser i Norge er grønne, spennende og sunne for kropp og sjel.

Tekst: NHO Reiseliv

Next article