Home » Hotell, restaurant og catering » Foodtech med helhetlig tilnærming til bærekraft
Sponset

Alle bransjer opplever økt fokus på bærekraft. Det stiller nye krav til hva leverandørene tilbyr kundene sine både i form av gode produkter, men også i form av gode råd.

Foodtech, som er en ledende leverandør av utstyr, maskiner og tilbehør til matindustrien og serveringsbransjen, har tatt innover seg at det stadig blir større fokus på miljø og klima:

– Vi merker det hos kundene våre, men også på hvordan regelverket stadig tilpasses for å møte miljø- og klimautfordringene på en bedre måte. Vår rolle er å hjelpe kundene våre slik at de klarer å oppfylle sine bærekraftsmål, både ved å veilede dem og gi dem gode faglige råd, men også ved å tilby dem de riktige, bærekraftige produktene. På mange måter blir vi en del av den verktøykassen som aktørene i matindustrien og serveringsbransjen trenger for å lykkes med dette, sier Raymond Wiig som er markedsdirektør for Foodtech Gruppen.

Matsvinn

«Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» er en avtale som ble undertegnet i fjor mellom myndighetene og matvarebransjen. Avtalen handler om at partene forplikter seg til å jobbe for å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, noe som er i tråd med FNs bærekraftsmål. Skal man lykkes med dette må det handles. Alle som produserer mat ønsker få et så lavt matsvinn som mulig. Redusert matsvinn bygger ikke bare opp under bærekraftstankegangen, redusert matsvinn er også sunt for økonomien ute i bedriftene:

– Derfor er det mange grunner til at matsvinn står helt sentralt når vi snakker med kundene våre. Dette handler ikke bare om gjester som tar for mye mat på tallerkenen, noe som fører til at store mengder mat må kastes. Det handler om hvordan hele verdikjeden ute hos bedriftene kan forbedres helt fra menyplanlegging, innkjøp av råvarer, transport, varemottak, oppbevaring på kjøler, fryser og tørrvarelagre, til hvor flinke kokkene på restaurantene, eller produksjonsapparatet på fabrikkene, er til å utnytte hele råvaren. Vi leverer kjølesystemer som gjør det enklere å håndtere produktene riktig, og ikke minst har vi buffetanlegg med ekstra gode kjøleegenskaper som gjør at maten holder seg lenger. Dette er bærekraftige produkter som også bruker mindre energi. Når vi snakker med kundene våre vil vi gjerne tilby dem denne typen produkter, men vi diskuterer gjerne utfordringer som er gjennomgripende i hele verdikjeden, fortsetter Wiig.

Mindre plastforbruk i emballasjen

– Plast er i ferd med å bli, om det ikke allerede er, et av våre største miljøproblemer. Hvert år skades store mengder dyr som en følge av plastsøppel. Mikroplast havner i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer, og havner dermed tilbake i næringskjeden. Derfor ønsker vi i Foodtech å bidra i kampen mot nettopp plastforurensning, sier Wiig.

Foodtech tilbyr flere nyutviklede emballasjeløsninger som brukes av matvareindustrien. Felles for emballasjemetodene Slimfresh og Slicefresh er at de reduserer plastforbruket med opptil 75 prosent. I tillegg bedres holdbarheten og produktene får et mer innbydende utseende i butikk.

Følger trendene nøye

Foodtech har alltid hatt som målsetning å være blant de mest innovative leverandørene i bransjen. Derfor følger de nøye med på trendene og på alt som skjer i inn- og utland:

– Vi kan ikke i dag si nøyaktig hvordan tema bærekraft vil påvirke bransjen og oss som leverandør i fremtiden. Men at det vil skje endringer innen råvarekontroll, eksponering og lagring av mat samt matsvinn er hevet over enhver tvil. Derfor er vi, og ønsker fortsatt å være, en god og konstruktiv samtalepartner innen tema bærekraft for aktører innen matproduksjon og servering, sier Wiig til slutt.

, 

Neste artikkel