Skip to main content
Home » Hotell, restaurant og catering » Bærekraft i høysetet
Hotell, restaurant og catering

Bærekraft i høysetet

Innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv, Morten Karlsen
Innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv, Morten Karlsen
MÅ BLI GRØNNERE: Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Det er helt naturlig at serveringsbransjen tar sin del av ansvaret for å redusere matsvinnet ytterligere, sier innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv, Morten Karlsen. Foto: Getty Images
avatar

Morten Karlsen

Innkjøpsdirektør, NHO Reiseliv

Horeca-bransjen er en voksende bransje som skaper arbeidsplasser i en tid der mange andre næringer nedbemanner. Siden 2013 har sysselsettingsveksten i overnatting og servering vært høyere enn i næringslivet sett under ett.

Veksten de siste ti årene er på 30 prosent. I 2016 og 2017 var overnatting og servering, sammen med bygg og anlegg, de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen.

Det strømmer på med turister til landet vårt. Utenlandske turister har virkelig fått øynene opp for Norge som ferieland, og sommeren 2018 ser ut til å bli nok en rekordsommer. Internasjonalt spås reiselivsnæringen å vokse med 50 prosent innen 2030, ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO). Dette byr på enorme muligheter for norsk reiseliv til å tiltrekke seg enda flere turister og skape enda flere arbeidsplasser – noe som Norge så sårt trenger.

Et grønnere reiseliv

Men, økt turisme innebærer også et større ansvar for å ta vare på miljø og natur. Vi må ha en bærekraftig vekst, og en harmoni mellom turister og lokalbefolkningen. Dette ansvaret tar vi på alvor, og det har skjedd en stor omstilling i norsk reiseliv de siste årene. Veldig mange reiselivsaktører har tatt grep som bidrar til et grønnere reiseliv. Blant annet har over 40 bedrifter fra hele matkjeden, inkludert Scandic Hotels Norge, Thon Hotels og Nordic Choice Hotels, undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Vi nordmenn kaster 217.000 tonn mat hvert år, og det kan vi ikke være bekjent av. Det er helt naturlig at serveringsbransjen tar sin del av ansvaret for å redusere matsvinnet ytterligere. Hele verdikjeden for mat er med på den nye avtalen, og det er avgjørende for å nå målet. Vi har store ambisjoner, og derfor er det viktig at alle bidrar. 

NHO Reiselivs Innkjøpskjede er landets største innkjøpskjede for frittstående overnattings- og serveringsbedrifter. Et viktig mål for oss er å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling i norsk reiseliv. Våre 3000 medlemmer skal føle seg trygge på at varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler, er produsert etter høye etiske, miljømessige og sosiale standarder. Det krever at våre leverandører oppfyller krav til bærekraftig innkjøp. I 2017 oppga 84 prosent av leverandørene våre at de har en overordnet strategi for bærekraftig innkjøp. Det er en god start, og vi fortsetter arbeidet med å fremme bærekraftig innkjøp. Målet er at alle våre leverandører skal bidra til et grønnere reiseliv.

Vi skal også fortsette å motivere alle våre medlemmer innenfor hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv for tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra.  

Av Morten Karlsen, innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv

Next article