Home » Helse, miljø og sikkerhet » Mening – en ‘beat’ i hverdagen
Sponset

Å delta i aktivitet som gir mening kan forebygge problemer forbundet med psykisk helse eller rus. Det kan også være veien til bedring. Silje R. Sandnes deltar i musikkterapi i Oslo.

– Det er et sted hvor jeg kan være meg selv, det har på en måte betydd alt. Jeg tror det kan bidra til at folk finner seg selv, at man kan få til det man vil, bare man tør å heve stemmen, sier hun.

Økt opplevelse av mening, det å finne en aktivitet som passer deg midt i blinken, kan være starten på en bedringsprosess. Dette gjelder både i arbeidsliv og fritid. Recovery. Psykisk helsearbeid handler om å støtte opp under dette.

– Det er en oppgave for kommunene å bidra til at den enkelte opplever tilhørighet og betydning. Det skjer der vi lever livene våre. NAPHA har som mål å være en faglig alliert for psykisk helse- og rustjenestene og for brukerstyrte aktiviteter og initiativ, sier Ellen Hoxmark, leder i NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene.

Ellen Hoxmark

Leder i NAPHA

Sagatun Brukerstyrt senter i Hamar er kjent for sin recovery-innfallsvinkel. De har ansatt musikkterapeut. Rap Clinic, eller Studio 51, i Bærum er et annet eksempel. Det er et kommunalt, frivillig tilbud. Deltakerne kommer sammen, synger, rapper, produserer musikk, fikser gitarer eller driver med grafisk design. Alt etter hva den enkelte som deltar er interessert i.

PSYKSK HELSE OG TILHØRIGHET: – Musikkterapi kan få deg til å føle at du er verdt noe. Du er ikke en brikke hvor som helst, men du er med i et felleskap, sier Morten Hornmoen. Her med kormedlem Lisbeth Hagen. Foto: Ellevill Produksjon.

– Det vekker følelser i mennesker

Jørgen jobber som erfaringsekspert ved Rap Clinic. På spørsmål om det kan være en fellesnevner som gjør at utendørsterapi, musikkterapi, trening eller andre aktiviteter bidrar så godt til bedring, svarer han: 

– Jeg tror det går på samholdet det skaper. Vi hjelper hverandre. Når et menneske for eksempel får jobbet med teksten sin og sunget det, så er det terapi. Det er mye som kan være terapi. Det er litt den drømmen om å dra på turné, at man står på scenen, lager en låt, lager en beat. Det vekker følelser i mennesker, sier Jørgen.

Meningsfull hverdag var tema for en stor konferanse arrangert av NAPHA i år. Den viste et bredt spekter av muligheter for kommunene til å legge til rette for aktiviteter som inkluderer og gir mening. Frivillige organisasjoner er viktige medspillere. Sammen finner vi rytmen.

Vil du utvikle det psykiske helsarbeidet i kommunen? Holde deg oppdatert på dette feltet? Nettstedet Napha.no har blitt kalt en gullgruve. Der samles kunnskap fra forskere, rådgivere, ansatte innen psykisk helse og rus, pårørende og mennesker som selv har kjent det på kropp og sinn.

Du finner kunnskap om inkludering i arbeidslivet, helsefremmende lokalsamfunn og folkehelse, ved siden av satsinger som Rask psykisk helsehjelp, ACT og FACT-team og Recovery.

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter, som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet med å styrke psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.

Av Ragnhild Krogvig Karlsen og Hanne Wilhelmsen Giske

Neste artikkel