Skip to main content
Home » Havvind » Norsk, innovativ ankerløsning bidrar stort til det grønne skiftet
Sponset

Et anker formet som en dartpil kan bidra til å spare titalls millioner innenfor fornybar energi.

Innen 2050 skal Norge bli et lavutslippsland og for å nå klimamålene kommer flytende havvind til å spille en viktig rolle. Dr. Ing. Jon Tore Lieng, gründer og daglig leder i det norske selskapet Deep Sea Anchors, har vært i bransjen i over 40 år og har skapt produktet Deep Penetrating Anchor (DPA), et ankerkonsept som kan erstatte de gamle sugeankre i mange tilfeller.

Jon Tore Lieng

Gründer og daglig leder, Deep Sea Anchors

– Utvikling og vellykket implementering av flytende vind til havs vil være avhengig av å redusere kostnadene på alle områder, inkludert design, produksjon, installasjon, og drift. To viktige kostnadsdrivere er produksjon og installasjon av forankringssystemet.

Det er betydelig rimeligere å bruke DPA ikke bare pga material- og produksjonskostnader men også marine operasjoner bruker mindre fartøy enn alternativet, forteller Lieng.

Rask og enkel installasjon

Et standard sugeanker (SA) suges ned i bunnen og den prosessen kan tafra seks til  tolv timer eller mer avhengig av ankerstørrelse og bunnforhold. Installasjon av DSAs sine ankere er gjort på en brøkdel av tiden. Selve ankeret er utformet som en dartpil som droppes kontrollert fra en bestemt høyde over sjøbunnen. Med en hastighet på ca. 25 m/s penetrerer ankeret havbunnen til en dybde på 25-30 meter avhengig av bunnforhold. Installasjonsprosessen er den samme uavhengig av hvor dypt havet er og ankerets levetid er tilsvarende levetiden til vindparken.

Godkjent av Det Norske Veritas

DSAs ankerteknologi har blitt godkjent av DNV og er også ISO sertifisert og kvalifisert i Equinor. I Brasil finnes et tilsvarende konsept hvor allerede over 2000 slike ankere er installert.

– Norge og Europa har vært og er konservativ når det gjelder ny ankerteknologi, selv om flere norske offshore serviceselskaper har installert en lignende type gravitasjons-installert anker på dypvannsfelt i utlandet. Hywind Tampen kunne spart minimum 25 millioner bare på materialet til ankerne, fortsetter Lieng engasjert.

Vindparken Hywind Tampen, en flytende vindpark utenfor Florø er under bygging og antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet.

Ankerdeling kan gi store besparelser

Trollvind havvindpark utenfor Bergen er et av flere potensielle områder hvor DPA kan være aktuell.

– Det er tenkt å benytte seg av ankerdeling på Trollvind men da med sugeankre. Det er økonomisk hensiktsmessig at flere turbiner (tre) deler et anker. DPA vurderes brukt i periferien der en ankerline er koblet til en turbin. Det er det snakk om 30 DPA og 60 SA på Trollvind og økonomisk kan dette gi store besparelser.

Av Cathrine Naglestad

Next article