Skip to main content
Home » Havvind » Den nye plattformen som effektiviserer kraftmarkedet
Sponset

Elhub er et sentralt IT-system som Statnett lanserte i februar og som vil effektivisere det norske kraftmarkedet. Elhub skaper likere konkurransevilkår blant kraftleverandørene, og kan bidra til å gi forbrukerne lavere strømpriser.

På bakgrunn av at kraftbransjen har blitt mer digital besluttet Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) at Statnett skulle utvikle en ny admininstrasjonsplattform kalt Elhub.

– Elhub er et sentralt IT-system som benyttes av nettselskaper og kraftleverandører. I Elhub blir alle måleverdier, både for strømforbruk og produksjon, registrert og lagret. Deretter sender Elhub informasjonen videre til de som skal ha dataene, forklarer Eigil Gjelsvik som er avdelingsleder i Elhub markedstjenester.

avatar

Eigil Gjelsvik

Avdelingsleder, Elhub markedstjenester

Elhub beregner daglig underlag for oppgjøret av all kraftomsetning i Norge; fra den enkelte husholdning og opp til de største kraftverk. Elhub håndterer i tillegg alle kontraktsendringer i kraftmarkedet. Før Elhub ble satt i drift var samtlige aktører i det norske kraftmarkedet avhengige av hverandre for å gjennomføre markedsprosesser som leverandørbytter, inn- og utflyttinger og oppdateringer av grunndata. Nå skal alle meldinger sendes direkte til Elhub, som har i oppgave å verifisere og besvare meldingene, samt sende korrekt informasjon videre til berørte aktører.

– Dette systemet effektiviserer hele kraftmarkedet siden det forenkler og automatiserer en rekke prosesser som hvert enkelt nettselskap eller kraftleverandør tidligere gjorde selv, og da delvis manuelt. Nå sørger Elhub for at prosessene gjøres likt over hele landet. Denne automatiseringen vil redusere kostnadene i bransjen, og således komme kundene til gode i form av lavere strømpriser. Med Elhub blir det også likere konkurransevilkår for alle kraftleverandørene siden alle får den samme informasjonen. Det vil også bli enklere å komme inn som ny leverandør i kraftmarkedet som følge av Elhub, sier Gjelsvik.

Åpner opp for nye kraftprodukter

Med innføringen av Elhub og de automatiske strømmålerne ligger alt til rette for å skape nye kraftprodukter. Når forbruksdata fra de automatiske strømmålerne samles inn i Elhub blir det enkelt å analysere store mengder data på en effektiv måte. Disse dataene kan for eksempel benyttes for å tilby timebaserte kraftpriser helt ut til sluttkunden. Da kan sluttbrukeren spare penger ved å lade elbilen og kjøre varmtvannsberederen i perioder der strømprisene er lavest.

– Elhub i seg selv er ingen markedsaktør som tilbyr noen produkter i markedet, men systemet er en effektiv plattform som legger forholdene godt til rette slik at aktørene i energibransjen kan utvikle nye kraftprodukter. Derfor er vi veldig spente på hva som kommer av nye produkter fremover. Det er opp til markedsaktørene selv å utvikle dem, men vi tror helt sikkert at det vil komme produkter som gir sluttbrukerne incentiver til å benytte strøm mer effektivt. Dette er igjen et bidrag til å gjøre Norge til et grønnere samfunn, fortsetter han.

Effektiv distribusjon og høyere kvalitet

Innføringen av Elhub har bidratt til effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og utnyttelse av det teknologiske potensialet som ligger i smarte målere, både for nettselskap, kraftleverandører og sluttkunder.

Av Tom Backe,  [email protected]

Next article