Skip to main content
Home » Grønn transport » Fremtidens ladeløsning: Lad bilen mens du kjører!
Sponset

Se for deg en fremtid hvor du slipper å tenke på ladestopp og rekkeviddeangst. Med banebrytende teknologi fra det norskeide teknologiselskapet ENRX, kan bilen ganske enkelt lades mens du kjører.

Norge er verdensledende på elbil, og det spås at innen 2050 vil nærmere 80 prosent av veitransporten være elektrisk. Det vil sette et voldsomt press på ladenettverket. Hvordan kan denne utfordringen løses på best måte? Skal vi satse på flere ladestasjoner og større batterier, eller bør vi legge til rette for lading i veibanen?

Inviterer til debatt

Det norskeide teknologiselskapet ENRX sitter på trådløs teknologi som kan gjøre kabler og ladestopp til en saga blott. Nå ønsker de å sette fremtidens ladesystem på den politiske agendaen.

– Innføring av nye ladesystemer forutsetter standardisering, og det krever en innsats fra både teknisk og politisk hold. Derfor inviterer vi til debatt på Arendalsuka i sommer, forteller konsernsjef i ENRX, Bjørn Eldar Petersen.

– Torsdag 17. august kommer et panel bestående av ledende stemmer innen politikk, samferdsel og klima sammen for å diskutere hvordan vi kan skape løsninger tilpasset fremtidens behov.

Bjørn Eldar Petersen

– Ved å lade elbilen mens man kjører blir det
mindre rekkeviddeangst og færre ladestopp

Konsernsjef i ENRX

Lading i motorveihastighet

Andre steder i verden er lading i veibanen allerede en realitet. De siste 25 årene har ENRX levert løsninger for trådløs lading av busser og annen offentlig transport i en rekke europeiske storbyer. I USA skal det nå for første gang bygges en offentlig motorvei hvor man kan lade på høy effekt mens man kjører. ENRX skal levere induksjonsteknologien som gjør dette mulig.

Det er på den nye State Route 516 i Florida at veimyndighetene vil teste en løsning for lading under kjøring. Den nye firefelts motorveien, som forventes å åpne for trafikk i 2025, vil ha et trådløst ladesystem installert i ett kjørefelt. Induksjonsspoler som bygges inn i veibanen vil overføre strøm til en mottakerenhet i kjøretøyet.

Høy ladekapasitet

– Oppdraget er en anerkjennelse av at ENRX er den globale teknologilederen på dette området, sier Petersen.  

– Vår lange erfaring og ekspertise på induksjon gjør at vi kan levere tilstrekkelig lading selv ved høy hastighet. Ingen andre har i dag teknologi til å tilby noe tilsvarende.

Det er kun to selskap i verden som har levert installasjoner for lading av kjøretøy i fart. ENRX er den eneste som har erfaring med effekter over 100 kW. På den aktuelle veistrekningen i USA skal ladekapasiteten være 200 kW. Til sammenligning er vanlig hurtiglading på mindre enn 150 kW.

Håndterer alle behov 

I konkurransen om oppdraget var ENRX’ unike ladeløsning den eneste som kunne tilby enkel variabel ladeeffekt basert på kjøretøyets behov og design av mottakerenheten. Det var også den eneste som kunne håndtere forskjellig avstand mellom veibanen og undersiden av kjøretøyet, og den eneste tekniske løsningen som kunne støtte både statisk (når bilen står stille) og dynamisk lading (mens bilen kjører). Dynamisk lading er godt utprøvd og brukes allerede ved flere industrianlegg rundt i verden.

Fordeler for både sjåfører og miljøet

– Ingen annen løsning for lading av elbiler har sammenlignbare fordeler, sier Petersen.

– For det første vil dynamisk lading eliminere behovet for hyppige stopp ved ladestasjoner og gjøre det mulig å kjøre lengre avstander uten å måtte lade. Det betyr en helt ny frihet og fleksibilitet for elbilsjåfører.

Med dynamisk lading kan dessuten behovet for stor batterikapasitet reduseres, og bilene vil etter hvert kunne utstyres med billigere og lettere batteripakker.

– Det er bra for både lommeboka og miljøet, påpeker konsernsjefen som mener at løsningen vil akselerere omstillingen til miljøvennlig transport.

– ENRX ser frem til å videreutvikle teknologien og fortsette å lede an i utviklingen av innovative løsninger som vil bidra til å skape en bærekraftig fremtid for alle, sier han.

– Vi forventer flere prosjekter som disse de nærmeste årene, etter hvert som flere land ønsker å skaffe seg erfaring innenfor dette teknologiområdet.

Trådløs lading og kontaktløs strømforsyning

Oppdag ENRXs utvalg av trådløse ladeløsninger samt kontaktløse strømforsyningssystemer for industri

Next article