Home » Grønn transport » Bybanen beveger Bergen
Sponset

At Bybanen i Bergen er en fantastisk suksess, er alle enige om. Med en punktlighet og regularitet opp mot hundre prosent skårer banen på topp i Europa. Ventetiden er minimal sammenlignet med alternativ kollektivtransport. Du er nemlig aldri for sen til Bybanen, du er bare tidlig ute til neste.

Dagens linje 1 går fra Flesland til Bergen sentrum. Den fungerer som ryggraden i byens kollektivtrafikk og fraktet nesten 13 millioner reisende i 2021. Det har siden oppstart i 2010 vært jevn vekst av passasjerer, med unntak av de siste to årene som har vært preget av pandemien. Ytterligere vekst blir det når en ny linje fra Fyllingsdalen til Haukeland sykehus åpner i november 2022.

I Bergen er store deler av kollektivtransporten elektrifisert, både bane og buss. Bybanen AS har i tillegg til drift av selve bybaneinfrastrukturen, også ansvar for Trolleybusskjøreledninger. Trolleybussene er en viktig del av den helhetlige kollektivløsningen i Bergen, og utvidelse av Trolley-buss linjen er under bygging.

Roser de ansatte

Marianne Kramer, driftssjef i Bybanen AS, er opptatt av kostnadseffektiv drift og at Bybanen skal ha en tilgjengelig infrastruktur uten vedlikeholdsetterslep.

– Så langt har vi klart det takket være våre dyktige ansatte. I tillegg til daglige vedlikeholdsoppgaver, deltar de ansatte i en vaktordning som sørger for rask utrykning dersom noe skjer. Våre medarbeidere har en imponerende vilje til å stå på slik at banen alltid skal gå, forteller hun.

Marianne Røtnes Kramer

Driftssjef i Bybanen AS

Nå ønsker Kramer seg flere kloke hoder, og frister med interessante oppgaver og godt arbeidsmiljø.

– Vi skal bygge videre på det gode laget vi har i dag, og stadig utvikle nye løsninger for fremtiden. Bybanen er en organisasjon i kontinuerlig utvikling og flere dyktige medarbeidere er velkomne til å være med på reisen videre, sier hun.

Et miljøtiltak i seg selv

Bybanen står for et skikkelig miljøløft og er Bergens største miljøtiltak på veien mot netto null utslipp i 2030.

– For å bidra til å skape et klimanøytralt samfunn er bærekraft kjernen i alt det vi gjør. Nå setter vi tydelige klimamål for egen og leverandørers virksomhet med blant annet overgang til elektriske driftskjøretøy, forlengelse av levetid på maskiner og utstyr, avslutter Kramer.

Bybanen AS er eid av Vestland fylkeskommune og har ansvar for drift og forvaltning av infrastruktur og vognmateriell samt levering av passasjertransport til Skyss. Bybanen bidrar til at flere reiser kollektivt, og for at Bergen skal bli en mer bærekraftig og klimavennlig by.

Les mer på bybanen.no

Neste artikkel