Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Et historisk øyeblikk for grønn omstilling
Grønn omstilling

Et historisk øyeblikk for grønn omstilling

Foto: Getty Images

Stadig flere selskaper ber politikerne om strengere miljøkrav og langsiktige forutsetninger, for at klima- og naturskadelig drift skal skvises ut i hver eneste sektor. Ett eksempel er skipsfarten, hvor Norge har en særposisjon: Med verdens fjerde største handelsflåte og åttende lengste kystlinje, kan gode valg smitte over på andre land. 

Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge, mener vi absolutt kan ta teten som grønn skipsfartsnasjon. Men det er noen skjær i sjøen: Først må modige politikere ta grep – det hjelper ikke at skipene går på batteri om havnene ikke har ladere. 

– Vi må ha infrastruktur. I Hurtigruten Norge er vi i 34 havner, har ladekabel på alle skip, men det er bare Bergen og Trondheim som tilbyr strømuttak, sier Felin i podkasten Fremtidens Næringsliv.

Det norske bidraget til klimaproblemet

Fjorårets klimatoppmøte ga blant annet en avtale om slike grønne havner i Norden. Dette demonstrerer at internasjonalt samarbeid kan åpne muligheter som næringslivet venter utålmodig på.

Norges utslipp er høye per innbygger, men den største klimaeffekten kommer selvfølgelig av oljen og gassen vi eksporterer. Gjennom sine verdikjeder har de statseide selskapene ti ganger høyere utslipp enn hele økonomien. De samlede utslippene fra produksjon av norsk olje og gass siden 1970 – det norske bidraget til klimaproblemet – er over 300 ganger større enn de årlige norske utslippene.

Vil sette fart på omstillingen

Heldigvis står vi midt i et historisk øyeblikk. Den norske regjeringen har denne høsten krevd at statseide selskaper må sette vitenskapsbaserte klimamål. Dette sikrer troverdige planer for å kutte utslipp i tråd med halvannengradsmålet i Parisavtalen. Denne terskelen betyr at dobbelt så mange arter kan reddes, at noen av verdens korallrev spares, at hundreårsstormer ikke blir normalen. Næringsminister Jan Christian Vestre sier selv at dette grepet «vil flytte verden litt fremover»

– Staten eier en femtedel av Oslo Børs, og når disse selskapene får vitenskapsbaserte utslippsbaner, vil det ikke bare påvirke de direkte utslippene i verden, men også bidra til å ta teknologiutvikling et godt stykke fremover, sier statsråden til Fremtidens Næringsliv.

Snart skal Regjeringen rulle ut klimapartnerskap med næringslivet. Det mener vi er i grevens tid. Heldigvis vil slike samarbeid sette fart på omstillingen av norsk økonomi. Det er som å snu en supertanker: Vi når bare frem om vi setter riktig kurs i tide.

Adm. dir. i UN Global Compact Norge

Next article