Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Bygger Norges første fabrikk for produksjon av torvfri jord i sekk
Sponset

Grønn Vekst er Norges største produsent av jord i løsvekt. Nå åpner de ny fabrikk rett nord for Kristiansand, som skal produsere sekker med torvfri jord til privatmarkedet.

– Vi er en resirkuleringsbedrift som selger 250 000 tonn jord i året. Dette er bærekraftig kvalitetsjord basert på kompost, sier Frida Kostøl, salgs- og markedssjef i Grønn Vekst.

Frida Kostøl

Salgs- og markedssjef i Grønn Vekst

Grønn Vekst ble etablert i 2000, og har hele tiden hatt som mål å gjøre om avfall til ressurs. Ved å lage jord basert på kompost, resirkulerer de næringsstoffer som allerede er i omløp.

Utfasing av torv

Mesteparten av plantejorda man får kjøpt i dag er basert på torv. 

– Torv er en ikke-fornybar ressurs og er et viktig levested for mange sårbare arter i naturen vår, og den består av så gammelt organisk materiale at utslipp fra myr anses som fossile utslipp i likhet med olje og gass. På grunn av disse negative miljøpåvirkningene, ønsker man nå å utfase industrielle torvuttak internasjonalt. I Norge har vi hatt en målsetting om at torv i det private markedet skal være utfaset i 2025, og i proffmarkedet innen 2030, sier Turid Neby Berge, FoU-leder i Grønn Vekst.

Turid Neby Berge

FoU-leder i Grønn Vekst

Myr har dessuten stor evne til å lagre karbon. Å ta vare på myr er derfor et effektivt klimatiltak. Grunnen til at utfasingen av torv som plantejord ikke har kommet så langt, er at det ikke har vært noen fullgode alternativer til torv.

– Det er der vår ambisjon har vært, å svare på akkurat det. De to siste årene har vi derfor jobbet intensivt med å lage et produkt som skal ha god kvalitet, gode egenskaper og god pris, slik at det skal være et konkurransedyktig produkt på markedet. Det skal være bærekraftig, men det skal ikke gå på bekostning av kvaliteten, sier Berge.

Torvfri jord i sekk

VI LANSERER NYTT TORVFRITT SORTIMENT FRA VÅREN 2023!

Kvalitetsjord basert på kompost

Hittil har de jobbet hovedsakelig med jord i løsvekt til store prosjekter som parkanlegg, byggeprosjekter og veiprosjekter. Nå satser de for fullt på privatmarkedet. Bærekraftsmålene Norge har vanskeligst for å oppfylle, gjelder å redusere forbruket, bevare natur og senke klimagassutslipp. Grønn Vekst ønsker å bidra til å oppfylle klima- og miljømålene våre ved å gjenbruke mest mulig avfallsressurser. 

– Vi baserer alle våre produkter på kompost, og da bruker vi ulike komposter, slik som hagekompost og matavfallskompost. Det er kildesortert matavfall og hageavfall fra deg og meg som gjøres om til god vekstjord, sier Berge.

– Vi jobber også med andre restprodukter fra blant annet pukkverk hvor vi benytter maskinsand som er et utmerket og bærekraftig alternativ til bruk av tradisjonell natursand. Målet vårt er at alle våre produkter skal bestå av 100 prosent resirkulerte råvarer, sier Kostøl.

Foto: Baard Larsen/Grimstad Adressetidende

Ny sekkefabrikk

– Vi skal ha et fullgodt assortiment av torvfri sekkejord til alle bruksområder hjemme. En såjord med lavere næringsinnhold for å optimalisere spireevnen til frøene. Den inneholder også biokull som holder på fuktighet og binder karbon i jorda i flere hundre år. Så er det en plantejord som er en allround-jord som skal kunne passe til det meste. Den tredje varianten er en blomsterjord som holder bedre på vann og næring, sier Berge.

Grønn Vekst har egentlig jobbet med torvfri jord i sekk i mange år, men det er først de siste årene at de har intensivert satsingen på det. I løpet av første kvartal 2023 åpner de derfor Norges første sekkefabrikk for produksjon av torvfri jord. 

– Fabrikken skal samlokaliseres med Avfall Sør sitt gjenvinningsanlegg på Støleheia rett nord for Kristiansand. Dette sikrer blant annet kortreiste resirkulerte råvarer til vår jordproduksjon. Produksjonskapasiteten i fabrikken vil ligge på i overkant av to millioner sekker per år, sier Kostøl. 

Med denne satsingen ønsker de å vise at det finnes fullgode alternativer til torv i markedet.

– Vi har testet mange ulike resepter og kan forsikre om at dette er produkter med svært høy kvalitet, i tillegg til det positive miljøaspektet, avslutter Berge.

FAKTA

Bransjer:

• Bygg og anlegg
• Entreprenør
• Detaljhandel
• Grossist/engros
• Offentlig politikk.
• Offentlig forvaltning
• Fornybare produkter og miljøvern
• Forbruksvarer

Av Sissel Nilsen

Next article