Home » Grønn omstilling » Asker i front med nullutslipp
Sponset

Tenk deg en anleggsplass uten motorstøy og svart røyk. Du hører bare lyden av stein og jord – og suset av vinden i trærne. Det er en realitet i Asker.

– Bla, bla, bla…, gjentok Greta Thunberg under klimatoppmøtet i Glasgow.

Det haster å gå fra ord til handling. Men når store ambisjoner skal omsettes i konkrete tiltak, tar det ofte lang tid.

Asker på vei mot utslippsfrie anleggsplasser

Klimaforsker Jonas Tautra Vevatne gikk fra CICERO og statsforvaltningen til jobben som miljørådgiver i Asker kommune. Her er veien fra idé til beslutning ikke lang, godt hjulpet av Enovas og Miljødirektoratets ordninger.

– Jeg har alltid vært opptatt av kommunalt klimaarbeid, for alle utslipp har en lokal kilde, sier Jonas Tautra Vevatne som er miljørådgiver i Asker kommune.

På Nesøya i Asker fornyes for tiden vann- og avløpsnettet, nesten helt utslippsfritt. Byggeplassen er stille, uten motorstøy og diesel-eksos. En battericontainer og hurtigladere forsyner anleggsmaskinene med strømmen de trenger. I 2025 skal alle Asker kommunes bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie.

Næringslivet på offensiven

For å lykkes med omstilling og innovasjon må Asker kommune samarbeide tett med næringslivet og leverandører.

– Utslippsfrie anleggsplasser er innovasjon i verdenstoppen. Og det er her i Norge vi har de beste forutsetningene, fornybar energi og kompetansen, mener Vevatne som trekker frem bedrifter som Nasta i Larvik og Pon på Skedsmokorset. De er blant de første som har bygget om anleggsmaskiner til elektrisk drift.

Byggebransjen er en versting

39 prosent av klodens utslipp kommer ifølge Det internasjonale energibyrået fra bygge-og eiendomsbransjen. Nær halvparten av dette kommer fra utvinning og produksjon av byggematerialer. Resten kommer fra energibruk, transport og selve byggevirksomheten. Anleggsplassen krever mye energi: Utgraving, sprenging og transport av masse før bygget føres opp.

Skal man nå klimamålene, må man ta tak i alt dette. Offentlige byggherrer må ikke bare stille krav til sine underleverandører, men bidra til utvikling og utprøvning av nye løsninger.

– Vi har knapt med tid. Hvert tonn teller. Derfor må vi gripe tak i utslipp som skjer her og nå, avslutter Vevatne som utfordrer andre kommuner til å bidra aktivt i omstillingen.

Les mer på asker.kommune.no.

Av Christian Geelmuyden

Neste artikkel