Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Helt ny data og innsikt gir ny æra i oppdrett
Sponset

Med spesialutviklede tjenester bidrar Createview til bedre dyrevelferd og mer effektiv og økonomisk drift for dem som driver med fiskeoppdrett. Innhenting av data ligger i bunn.

– Vi tilbyr tjenester for innhenting, analyse og fremstilling av data i flere ledd og deler av verdikjeden, forteller daglig leder i Createview, Even Bringsdal. 

Virksomhetens primære produkt er sensorer for innhenting av data på stående biomasse – det vil si levende fisk i kar og merder. Her hentes det inn informasjon om lusestatus, hvor mange lus det er per individ og hvilket stadium lusa er på. 

– Vi måler også hvor stor fisken er og kan med det estimere vekt, og henter videre inn informasjon om velferden til fisken ved å se på ti ulike operative velferdsparameter. Dette går blant annet på skinnhelsen til laksen, om den har sår, deformiteter og slitasje, sier han. 

Even Bringsdal

Daglig leder i Createview

Teller og måler

I tillegg til informasjonen som blir samlet fra den levende fisken, har Createview i samarbeid med selskapet LiftUp utviklet sensorer som overvåker den utgående fisken fra biomassen, altså død fisk. 

– Data fra denne fisken avslører verdifull informasjon om fiskehelse og statusen på fisken. Systemet tar bilder av hvert enkelt individ, teller, måler og analyserer individene for data som kan si noe om hvilken del av fiskegruppen individet tilhører. Dette gir viktig informasjon om hvorvidt det er snakk om normal dødelighet eller om en begynner å se trender i dødelighet i fisk som burde vært i live, sier han. 

Informasjonen kan brukes til å gjøre korrigerende tiltak på et tidlig tidspunkt hvis en ser forhøyet dødelighet. Dette kan dermed både berge ressurser og redusere dødelighet i anlegget. 

En ny æra

Produktene og tjenestene fra Createview er i utgangspunktet beregnet på konvensjonelt oppdrett i åpne merder. Etter hvert som ny produksjonsteknologi er blitt kommersiell, er de imidlertid også til stede i forskjellige produksjonsformer og flere ledd av verdikjeden. 

– Fremover vil vi levere sensorer for overvåking av alle ledd – fra rogn til slakt, sier han. 

Data, informasjon og kunnskap er ifølge Bringsdal viktig i alle beslutningsprosesser dersom utfallet skal bli optimalt, spesielt for dem som jobber med dyr og dyrevelferd. 

– Informasjonen og data som vi fremstiller for våre kunder gir en ny æra når det kommer til informasjon og kunnskap rundt fiskens status og velferd, og dette kan brukes direkte for å skape gode beslutninger som ivaretar både bærekraftig fiskevelferd, økonomi og effektivitet, avslutter han.

Av Katrine Andreassen

Next article