Home » Fremtidens matsystemer » Bærekraft er mye mer enn klimaavtrykk
Sponset

Produktene fra Gilde og Prior skal ha lavest mulig klimaavtrykk. Men det skal også komme fra friske dyr som har det bra, være laget av folk med gode arbeidsforhold, på en måte som skaper langsiktige verdier for Norge. Derfor jobber Nortura med mange ting på en gang for å sikre en bærekraftig matproduksjon.

På grunn av de naturgitte forholdene i Norge kan vi ikke produsere annet enn gress på to tredeler av landbruksarealet vårt. Å la beitedyr spise gresset slik at det kan omgjøres til menneskemat er derfor god ressursutnyttelse her til lands. Og i motsetning til mange andre land er 75 prosent av de norske kyrene kombinasjonskyr som vi både får kjøtt, melk og utnytter skinnet fra. Dette gjør norsk storfeproduksjon langt mer klimavennlig sammenlignet med andre land.

– Vi er opptatt av at ressursene blir brukt optimalt og at ingenting går til spille. Å bruke alle delene på dyret er avgjørende for å klare det. Da må vi tenke både kreativt og drive innovasjon. Når vi produserer egg blir absolutt alt tatt vare på, til og med hinnene på innsiden av skallet benyttes nå til sårplaster. I fjørfeproduksjonen tenker vi på samme måte og har funnet måter å utvinne proteinet fra beinrestene slik at det kan benyttes til matlaging, i proteinbarer eller i kosttilskudd. Dette er bare noen eksempler på hvordan Nortura analyserer og forbedrer hele verdikjeden kontinuerlig. Formålet er å skape en mest mulig bærekraftig matproduksjon, sier konserndirektør for kommunikasjon, innovasjon og samfunn i Nortura, Ellen Flø Skagen.

avatar

Ellen Flø Skagen

Konserndirektør for kommunikasjon, innovasjon og samfunn i Nortura

Forbedringer på mange områder

At bærekraftstankegangen gjennomsyrer Norturas måte å tenke og å arbeide på ser vi blant annet på selskapets reduksjon av CO2-utslipp. I 2018 reduserte Nortura transportutslippene sine med ti prosent. Det tilsvarer en kjørelengde på 2,8 millioner kilometer.

Eggekartonger som er laget av gjenvunnet papp og papir, pølser pakket i bioplast, samt skåler og hermetikkemballasje som hovedsakelig er produsert av resirkulert materiale, har redusert klimaavtrykket ytterligere. Faktisk tilsvarer bare klimagassreduksjonen fra emballasje 3 000 flyreiser mellom Oslo og Trondheim.

– Gjennom bransjeavtalen mot matsvinn har vi også forpliktet oss til å redusere matsvinnet med 60 prosent innen 2030. Bare i fjor reduserte vi det med ti prosent, og det er vi glade for, siden det ikke er noe som er verre enn å kaste mat, fortsetter Flø Skagen.

Nortura samarbeider også med andre aktører om å løse miljøutfordringene i landbruket. Særlig er produksjon av biogass spennende. I denne prosessen omdannes organisk avfall og gjødsel fra landbruket til biogass, biogjødsel og biokull:

– Dette er nesten som et kinderegg. Biogassen erstatter fossil energi, biogjødsel kan gå inn som erstatning for kunstgjødsel, og biokull kan erstatte bruk av torv til jordforbedringsformål, forklarer hun.

Bærekraft er mer enn miljø

Trygg mat er og blir det viktigste, derfor har Nortura strenge rutiner som skal sørge for at maten de produserer er sikker og aldri blir sendt ut i markedet hvis det er mistanke om at noe er galt. Parallelt foregår det et omfattende arbeid for å gjøre maten sunnere. Fettnivået i dyrene skal reduseres med fem prosent, de ferdige produktene skal bli magrere og saltinnholdet skal ytterligere ned selv om det allerede er redusert tilsvarende 42 lastebillass siden 2013.

– Vår egen helse er viktig, men vi brenner også for dyrevelferd. Selv om dyra våre ales opp for å bli mat er det vår plikt å behandle dem med omsorg, respekt og takknemlighet. Allerede har vi kommet langt. Den norske bonden bruker nesten ikke antibiotika, og Nortura har egen dyrevernansvarlig på samtlige slakterier. I tillegg gjennomfører vi stadig tiltak som gjør at dyra får det bedre. Grisene som blir til Gilde Edelgris har fått mer plass og flere muligheter for lek, aktivitet og avslapning. Og i alle våre kyllinghus har vi iverksatt trivselstiltak for kyllingene.

Verdier som forblir i Norge

Nortura legger igjen 4,8 milliarder i norske kommunekasser. Vi kjøper dyr og egg fra bønder over hele Norge, og hundrevis av små og store bedrifter over hele landet leverer varer og tjenester til oss. Med andre ord forblir verdiene fra vår virksomhet i Norge, det er også en bærekraftig tankegang, avslutter Flø Skagen.

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel