Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » 3 eksempler på at kubæsj er bondens brune gull
fremtidens matproduksjon

3 eksempler på at kubæsj er bondens brune gull

Knut Vasdal
Knut Vasdal
Knut Vasdal har siden 2010 jobbet med å utvikle metoder for å omdanne husdyrmøkk til et mer næringsrikt, naturlig og fornybart gjødselprodukt. Foto: Differ Media

– Klimautfordringer og ambisjoner for økt bærekraft løses best ved å ha innsikt i hvordan naturens biologiske prosesser kan utnyttes. Iveren etter raske og kortsiktige løsninger har til nå forhindret at man til fulle utnytter og leter etter potensialet. Potensiale i biologien kombinert med ny teknologi, sier Ola Hedstein, Administrerende direktør, Norsk Landbrukssamvirke.

I løpet av de siste årene har det blitt utviklet en rekke nye teknologier som vil gjøre det mer lønnsomt for bonden å utnytte husdyrmøkka. Her er tre eksempler på hvordan:   

1.Forskerbonden Knut

Forskerbonden Knut Vasdal fra Skien har siden 2010 jobbet med å utvikle metoder for å omdanne husdyrmøkk til et mer næringsrikt, naturlig og fornybart gjødselprodukt. 

For å produsere den raffinerte husdyrgjødsla fjerner Vasdal 95 prosent av vannet.

– Det betyr at næringsstoffene i gjødsla blir veldig konsentrert og kan dermed distribueres over større avstander enn det som har vært mulig med vanlig bløtgjødsel, sier Vasdal.

Husdyrgjødsel er også en kilde til klimagassutslipp.

– Ved å kjøre møkka gjennom biologisk prosessering får vi utslipp av metan kontrollert, og vi får nullutslipp av gjødsla. Det er fordelaktig, sier han.

2.Vil starte en møkkarevolusjon

Grete Sønsteby

Grete Sønsteby

Gründer, N2 Applied

Foto: Differ Media

På Kongsberg har gründerne Grete Sønsteby og Rune Ingels i N2 Applied utviklet en maskin som hjelper bonden med å utvikle sitt eget nitrogengjødsel.

– Kort sagt vil vi hjelpe bonden til å gjøre om husdyrmøkk til penger, på en miljøvennlig og enkel måte. Teknologien betyr at hver enkelt bonde kan lage sin egen gjødsel på gården, slik at behovet for å kjøpe mineralgjødsel blir minimert, sier Grete Sønsteby.

N2 Applied har gjort beregninger som viser at utslippene fra norske husdyr kan reduseres med en million CO2 ekvivalenter ved å ta i bruk deres reaktor.

– Lykkes vi med å kommersialisere reaktoren vil vi være vitne til en skikkelig møkkarevolusjon, sier Sønsteby.

3.Kumøkk på tanken

Bjørn Malm

Bjørn Malm

Leder for bærekraft og samfunnsansvar i TINE

Foto: Differ Media

Meierisamvirket TINE nå satt i gang et spennende prosjekt som kan bidra til at vi kan få økt produksjon av norsk biogass ved hjelp av husdyrmøkk. Prosjektet har fått navnet KUKRAFT.

– Kumøkk viser seg å være en effektiv ingrediens i biogass, sier leder for bærekraft og samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm.

Sammen med Greve Biogass i Tønsberg har TINE testet ut biogass laget av en kombinasjon av kumøkk og matavfall.

– Denne kombinasjonen oppnår 25 prosent bedre effekt enn tradisjonell biogassproduksjon basert på kun husholdningsavfall, og betyr at tilførsel av kumøkk gir verdens mest effektive og klimavennlige biogassproduksjon, sier Malm.

Av: landbruk.no

Next article