Home » Fremtidens matsystemer » Det handler om ansvarlighet
Sponset

Kaffeselskapet Jacobs Douwe Egberts (JDE) driver bærekraftig handel med kaffe. Grunntanken er respekt for miljøet og omsorg for mennesker.

Kaffe er verdens nest største handelsvare etter olje, og mer enn 100 millioner mennesker jobber med kaffe. 25 millioner småbønder produserer 80 prosent av kaffen. Utfordringene til kaffebransjen og småbønder dreier seg både om sporbarhet, barnearbeid, sosiale forhold og likestilling.

– Med andre ord står kaffebransjen overfor mange store og viktige utfordringer, og de utfordringene må vi som verdens nest største kaffeselskap være med å løse, sier Lasse Søgaard, Country Manager for Jacobs Douwe Egberts i Norge.

– Vi er spesielt opptatt av at forholdene for kaffebøndene skal være gode. Det betyr blant annet at de skal produsere kaffen mer miljøvennlig, gi bedre vilkår for arbeiderne, samt øke konkurransekraft og lønnsomhet for bonden, tilføyer han.

Ansvarlig handel – mer enn kun sertifisering

Eva Gullerud, som er JDE’s CSR-ansvarlige forteller at de arbeider på mange områder for at handelen skal være ansvarlig. I Norge er vi opptatt av at vi tar samfunnsansvar blant annet gjennom etiske innkjøp, og da er sertifisering en forholdsvis enkel måte for forbrukerne her hjemme å vite at kaffen er produsert under skikkelige forhold både med tanke på arbeidsmiljøet og at arbeidernes rettigheter er ivaretatt.

Kaffebønder
JDE er spesielt opptatt av at forholdene for kaffebøndene skal være gode. Det betyr blant annet at de skal produsere kaffen mer miljøvennlig, gi bedre vilkår for arbeiderne, samt øke konkurransekraft og lønnsomhet for bonden.

– Det er gjerne de litt større produsentene i for eksempel Brasil og Mexico som har nok ressurser til å klare å lage sertifiseringsordninger. Produsenter i land som Etiopia og Guatemala er som oftest småbønder. De ville kanskje hatt størst nytte av en sertifisering, men de har verken ressurser eller kompetanse til det, forklarer Gullerud.

– Utfordringen med sertfiseringsordninger er at det er en revisjonsbasert tilnærming som ikke er oppnåelig for alle bønder, spesielt ikke de fattigste og minste, som også er de mest sårbare. Ettersom JDE kjøper kaffe fra 15 millioner bønder, vil det derfor ikke være ansvarlig å sertifisere hele vår portefølje, når vi vet at en sertfiseringsordning ikke er oppnåelig for alle bøndene vi kjøper kaffe fra, fortsetter hun.

100 prosent ansvarlig handel

Et av de viktigste målene som Jacobs Douwe Egberts arbeider mot i dag er at kaffehandelen skal bli 100 prosent ansvarlig. Derfor har de inngått et samarbeid med Rainforest Alliance, og sammen går de i dialog med bøndene for å skape forbedringstiltak.

– I tillegg har vi også egne programmer rettet direkte mot småbønder. Her skal vi arbeide med tiltak rettet mot en halv million småbønder innen 2025. Hittil har vi kommet til 300.000, legger Gullerud til.

JDE tilbyr også mikrofinansiering til fem millioner småbønder via det internasjonale fondet Farmit Fund.

Eva Gullerud og Lasse Søgaard
Eva Gullerud, JDE’s CSR-ansvarlige og Lasse Søgaard, Country Manager for Jacobs Douwe Egberts i Norge.

– Det handler om å gi bøndene tilgang til finansiering, lav rente og teknisk assistanse. Målet er at bonden skal øke inntektene sine med 50 prosent. Det er viktig når kaffeprisene er så lave som nå, sier hun.

– For det er ikke noe poeng i at kaffen skal være så rimelig som mulig på kort sikt. Derimot er det veldig viktig at det gjøres tiltak som setter bøndene i stand til å kunne produsere kaffe i mange år fremover.

Alle fortjener en god kopp kaffe

Kaffe har en viktig rolle i det norske samfunnet og fungerer som den sosiale oljen. JDE ønsker derfor å bidra til at alle får en god kopp kaffe.

– JDE har et strategisk samarbeid med Kirkens Bymisjon, hvor kaffen har en sentral rolle i det gode møte. I år gir vi 700 000 kopper Friele Frokostkaffe til Kirkens Bymisjon. I tillegg arbeider alle våre 100 ansatte én dag frivillig for Kirkens Bymisjon hvert år, sier Lasse Søgaard.

– Kaffe berører så mange mennesker, og derfor er det så viktig at vi er ansvarlige i alt vi foretar oss, og det er den viktigste grunnen til at vi gjør alt dette, avslutter Søgaard.

Jacobs Douwe Egberts:

  • Jacobs Douwe Egberts (JDE) er verdens nest største kaffeselskap.
  • JDE er Norges ledende totalleverandør av kaffeløsninger.
  • I 2015 kjøpte JDE Norges eldste kaffehus, Friele.
  • Selskapet har to divisjoner: Dagligvare og Out of home som inkluderer all kaffe som drikkes utenfor hjemmet.

Av Tom Backe

Neste artikkel