Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Produserer insekter som skal bli fôr og menneskemat
Sponset

I Ringebu har ekteparet Kine Ariela og Endre Egseth startet prøveproduksjon av insekter. Til å hjelpe seg har de fått bistand fra Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster.

– Det hele startet under studietiden min ved NTNU, forteller Kine Ariela.

– I forbindelse med forskningsdagene i Trondheim fikk vi smake på fem forskjellige insekttyper. De tre første var vonde, men én av dem var virkelig så god at jeg kunne tenke meg å spise den typen insekt til fredagskosen, fortsetter hun.

Kine Ariela og Endre oppholder seg så ofte de kan på familiegården hvor Kine Ariela er odelsjente, og i januar for tre år siden bestilte de sine første sirisser. Formålet var å teste ut hva sirissene spiste og hvordan de best kunne avles frem i større skala. Nå har ekteparet kommet så langt at de har stiftet selskapet Montasjen og lagd et testproduksjonslokale med 18 oppdrettskasser for å avle frem sirisser.

Sterkere sammen

I midten av april ble gründerne i Ringebu kontaktet av Klosser Innovasjon som er en pådriver for utvikling av ny industri basert på Innlandets ressurser. Klosser fasiliterer også NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

– De fattet interesse for det vi drev med siden de allerede har prosjekter og erfaring med andre som også driver med insekter i denne næringsklyngen. Vi tror veldig på samarbeid og derfor ble vi med, forteller Endre.

kine ariela og even egset

Kine Ariela og Even Egseth

Gründere av Montasjen

Aktørene som driver med insekter i Norge er små, og de er få. Derfor er erfaringsutveksling gull verdt, og NCE Heidner Biocluster har åpnet dører for Montasjen slik at de har fått et nettverk der de kan samarbeide og dele erfaringer om det grønne skiftet. Klosser Innovasjon har dessuten hjulpet dem å finne både lokale og nasjonale støtteordninger som de kan søke på.

– Det har gitt resultater, for vi har nettopp fått 150.000 kroner fra Innovasjon Norge. Penger som skal gå til markedsavklaring. Et slikt bidrag kommer godt med til å drive prosjektet vårt videre, understreker de.

Bærekraftig fôrproduksjon

NCE Heidner Bioclusters formål er å styrke medlemmenes konkurransekraft, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. I tillegg skal de være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til bærekraftig matproduksjon, blant annet basert på innovasjon og ny muliggjørende teknologi. Samarbeidet består av mange små aktører, men også store og tunge som Nortura, Nibio, Tine, Miljøfôr Norge, NHO Reiseliv og Hoff for å nevne noen. Bredden av aktører og tyngden de representerer gjør dette nettverket ekstra verdifullt for Montasjen å bli en del av:

– Vi har ambisjoner om å produsere insekter som kan brukes til menneskemat og insekter som kan brukes til fôr. Aller helst ønsker vi å bidra til at produksjonen av insekter som blir til fôr i Norge kan få et så stort volum at insektbransjen kan forsyne mye av fôrbehovet i fiskeoppdrettsnæringen. Da slipper de å importere så mye soya, noe som vil bidra til å gjøre store deler av sjømatindustrien mye mer bærekraftig enn den er i dag. Veien frem er ganske lang, det vil medføre mye innovasjon og blant annet utvikling av automatiserte produksjonslinjer, men vi er på rett vei og tror vi vil dra nytte av å samarbeide, smiler gründerne optimistisk.

Dette er Klosser Innovasjon:

  • Klosser Innovasjon jobber med rådgivning rettet mot alle typer vekstbedrifter.
  • De arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i hele Hedmark, og bistår næringslivet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter.
  • Klosser Innovasjon skal være en pådriver for utvikling av ny industri basert på Innlandets naturressurser.
  • Klosser Innovasjon har spisskompetanse innen bioøkonomi, industri, logistikk, digitalisering og forretningsutvikling.
  • Klosser Innovasjon har også et bredt nettverk inn mot FoU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Disse benyttes aktivt i arbeidet som retter seg mot næringslivet i Innlandet.

Av Tom Backe

Next article