Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Komplett brannvannsløsning –  når minuttene teller
Sponset

VPI brannvannstank med trykkøkningsstasjon er løsningen når kommunal infrastruktur er utilstrekkelig i den kritiske innsatsfasen av en brann. Løsningen sikrer trygg tilgang til slokkevann, samt nødvendig trykk i vannet for effektiv slokking.

En slik tank er påkrevd når kommunal infrastruktur ikke kan levere tilstrekkelig med vann.
Løsningen er komplett for igangkjøring og har en innløpstank på 100 m3 og en tank med 80 m3 med integrert maskinrom på 20m3. Det gjenstår kun å koble til strømmen og anlegget er i gang.

Maskinrommet har 2 pumper som hver gir 50 l/sek. Løsningen kan kunde tilpasses mht tankstørrelser og trykk. Løsning er tilpasset nærings-/ industriområder, offentlig bygninger (dekker kommunens krav til vannuttak), togstasjoner, bussterminaler med flere. Det er også flere brannstasjoner som bruker dette til uttak av vann til egne biler.

Produktfordeler

• Starter automatisk ved trykkfall
• Brutt vannspeil
• Enkel installasjon
• Frekvensstyring av pumper
• Pumper satt opp for jevnlig «slumrekjøring»
• Pumpetrykk tilpasses spesifikt anlegg

Med vår nye brannvannstank med trykkøkningsstasjon vil næringsområder og boligområder/ sameier og hyttefelt kunne forbedre brannsikkerheten og gi bedre rømningstid for mennesker og beskytte verdier på en mer effektiv måte.

Brannvannstanken gir en ekstra lagringskapasitet som ikke er avhengig av eksterne faktorer, som vannledningsnettets trykk eller strømtilførsel. Dette sikrer at brannslokkingssystemene fungerer selv under ugunstige forhold eller strømbrudd. Og selv om Norge er et land som kan oppleve store nedbørsmengder i perioder og har god tilgang til ferskvann, finnes det deler av landet hvor det grunnet geografi, årstid, dårlig trykk på vannledningsnettet eller andre årsaker ikke har god nok tilgang på vann for slokking av brann.

Ta kontakt med oss i dag og vi finner den løsningen som passer ditt prosjekt best!

Kontaktinformasjon:
Tlf. 33 43 03 50
Epost: [email protected]
Web: kwe.kingspan.com/VMT

Next article