Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Vardar har bygget solcelleanlegg på Proffsenteret/Byggmakker i Hønefoss
Sponset

Vardar har bygget sitt første solcelleanlegg på et næringsbygg. 738 solcellepaneler monteres på taket til Proffsenteret/Byggmakker på Hensmoen ved Hønefoss. Vardar eier anlegget og leverer solkraft internt i bygget og overskuddskraft ut på nettet.

Hele taket er 3.500 kvadratmeter og 2.000 av dem skal dekkes av solcellepaneler. Anlegget ble bygget ferdig i september og vil årlig produsere ca 308 000 kWh.

Proffsenter Eiendom som huser Byggmakker, har et jevnt årlig forbruk på ca 350 000 kWh. Solanlegget vil dekke ca 130 000 kWh av dette forbruket. Det som ikke forbrukes internt, selges ut i spotmarkedet.

Strømforbruket vårt er høyt hele året, med store varme- og ventilasjonsanlegg, elbilladere og belysning i butikken. Sist år hadde vi nesten en firedobling av strømutgiftene. Nå blir det en pris vi kan leve med, sier Tunga.

I FULL SVING: Serhii Mvozdovskyi i Solcellespesialisten monterer solcellepaneler på taket av Proffsenteret. Foto: Elin Harstad Iversen, Ringerikes blad.

VARDAR

Vi investerer i fornybar energi og bidrar til det grønne skiftet

Flere aktører er involvert i leveransen av et drifts- klart anlegg. Solcellespesialisten AS bygger solcelleanlegget. Det lokale installasjonsfirmaet Brødrene Helgesen AS, kobler solcelleanlegget til byggets hovedtale. Sunease AS koordinerer prosjektgjennomføringen og skreddersyr løsning for drift og forvaltning. I driftsperioden vil Sunease levere forvaltningsoppgavene avregning, ettersyn og vedlikehold.

Det er Vardar som står for investeringen, eierskap og driften av anlegget. Dette er det første anlegget som bygges i en bevisst satsning på å produsere solkraft, i samarbeid og etter en avtale med byggeier. Proffsenteret eiendom har forpliktet seg til å kjøpe all kraften som anlegget produserer til en avtalt pris over 30 år, som er anleggets anslåtte levetid.

For Vardar er dette prosjektet en viktig pilot for å utvikle gode «vinn-vinn»-løsninger som er nødvendig i et langvarig samarbeid. Vi tenker det er et stort uutnyttet potensial i takflater på næringsbygg. Det er gjerne bygg med store takflater og et betydelig kraftforbruk i bygget. Det har en betydelig egenverdi å produsere kraften der den brukes, da det unngås unødvendig tap i nettet. Det er heller ikke nettleie eller avgifter på intern bruk av solkraft. Det viktigste er likevel å øke tilgangen til bærekraftig og fornybar kraft, som er nødvendig i det grønne skiftet.

Når det gjelder anleggets lønnsomhet, er det viktig å vurdere det i et langsiktig perspektiv. Kraftprisene vil svinge og prisene har selvfølgelig stor betydning for lønnsomheten. Akkurat nå er spotprisene lave, men de var høye de foregående årene. Fremover har analyse- selskapene prognoser som sier at kraftprisene på kort sikt vil legge seg rundt 1 krone kWh, deretter falle til rundt 50 – 60 øre kWh med flere års horisont. Vardar ser likevel det å eie solkraftanlegg som en lønnsom langsiktig investering. Som selskap er vi rigget for å ta risikoen som ligger i kraftmarkedet.

VARDARS SOLKRAFTSATSING

Solkraft er pekt på som et viktig bidrag i miksen av ren og fornybar energi som verden trenger. Også i Norge vil solkraft i fremtiden utnyttes i langt større grad enn det har blitt gjort frem til nå. Forutsetningene for solkraft i Norge er gode, med lange lyse dager sommerhalvåret og med temperaturer solanlegg trives i. Solkraft kan virke utfyllende i kombinasjon med vindkraft, når det ikke blåser er det gjerne sol. Solkraften kan også gi rom for å holde igjen på vannkraft som kan komme bedre til nytte i energikrevende tider. Det finnes mange løsninger for utbygging av solkraft, men for Varder er det to områder som vurderes som spesielt nyttig i utviklingen av solkraft som forretningsområde. Takareal på større næringsbygg og arealer på bakke som ikke utfordrer viktige natur- eller samfunnsinteresser.

Les mer på vardar.no/solkraft

Next article