Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Eld365: Moderne løsninger for energieffektive næringsbygg
Sponset

Slik transformerer Eld365 energistyringen i næringsbygg ved hjelp av teknologi, som resulterer i betydelige energibesparelser og reduserte strømkostnader.

– Et utbredt problem i dagens næringsbygg er det enorme energisløseriet som finner sted. Mange gårdeiere har egne vedlikeholdsansatte som gjør en utmerket jobb, men i et bygg med et labyrintisk system av varme- og luftanlegg, kan det være utfordrende å prioritere og håndtere alt, forteller Bjørn Tennø, medgrunnlegger av bedriften Eld365. 

Bjørn Tennø

Medgrunnlegger Eld365

Tennø forteller at konsekvensen er at bygg ofte bruker mer energi enn nødvendig, noe som kan representere betydelige, unødvendige kostnader. 

– De fleste bygg kan spare i snitt 20 prosent av energikostnadene på å finne ut hva som forbruker unødig strøm, fastslår han. 

Smarte sensorer

Eld365 tar sikte på å takle dette problemet gjennom smart teknologi og en integrert tilnærming. Selskapet tilbyr en tjeneste der de går inn i et bygg, identifiserer områder for forbedring, og implementerer tekniske løsninger, som ofte involverer sensorer og datafangst. Disse overvåkes fra en nettside, og det er mulig å spare betydelig med strøm.

– Til syvende og sist handler det om å finne feil som byggeier kanskje ikke engang vet at de har, og å utbedre dem. Vi installerer teknologi som overvåker anleggene, og knytter det til en plattform som vi konstant overvåker. Dette kan spare byggeieren for mange timer med oppfølging, legger han til. 

Disse sensorene spiller en stor rolle i Eld365 sin teknologiske løsning. 

Optimaliserer forbruk

De overvåker for eksempel temperatur og luftkvalitet – og kan fjernstyre brytere for å styre disse. De har også sensorer som måler bevegelse, noe som kan bidra til å beregne bruksmønstrene i et kontor, og dermed hjelpe med å optimalisere renholdstjenester.

– Gårdeiere kan logge inn på en nettside som fungerer som en app, og har dermed data tilgjengelig for øyeblikkelig innsyn. På denne måten kan de også drive anleggene på en smartere måte, legger Tennø til og nevner enda et eksempel:

– Snøsmelteanlegg i bakken, er ofte på selv om sommeren. Dette er en stor synder i bransjen. Vi installerer sensorer som ser at de er på når de ikke skal være det, og vi får skrudd av anlegget. Da sparer man strøm i tillegg til å være miljøvennlig, avslutter Tennø. 

Eld365

Vi tar oss av alt som har med energisparing for di bedrift. Frå anskaffing til installering, drifting og overvaking.

Av Kristian Fabrizio

Next article