Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Store energibesparelser med Thermomur
Sponset

Jackon Thermomur fra BEWI, beregnet på grunnmur, bolig og basseng, er kjent for enestående isolasjonsegenskaper. Etter omfattende testing i samarbeid med Sintef, kan elementene nå også benyttes i bygninger på opptil fire etasjer.

I utganspunktet er dette et byggesystem med isolasjon på begge sider, med en betongkjerne i midten, som dekkes med ikke-brennbart materiale.

– Thermomuren har vært utsatt for en rekke branntester gjennom årene, men nylig kjørte vi et samarbeid med Sintef, med midler fra Forskningsrådet. Målet har vært å innfri kravene for brannklasse 2-klassifisering. 18 forskjellige branntester viste at vi fint kan bygge fire etasjer i brannklasse 2, med forskjellige kledninger, sier Eivind Olsen. Han leder arbeidet med utvikling av byggesystemer i BEWI.

Eivind Olsen

Leder utviklingsarbeidet med byggevarer i BEWI

Fire brannsikre og energieffektive etasjer

– Det er uhyre viktig å kunne dokumentere at alt er i henhold til forskriftene. Det positive for oss er at det er mindre brannenergi i Thermomur enn i tradisjonelle bygninger. Én konsekvens av det er at vi nå kan bygge fire etasjer i brannklasse to, som igjen betyr at flere på markedet nå får bruke Thermomur i prosjektene sine.

– Også kravene til energieffektivisering og bærekraft er blitt mye strengere, og her har Thermomur store fordeler. For det første er det veldig enkelt å bygge med disse elementene, nesten som med Lego-klosser. De to største fordelene ved systemet, er likevel at det ikke byr på noen kuldebroer, siden isolasjonen både befinner seg på den kalde og den varme siden, samt at luftlekkasjer så å si ikke er et tema, utover vinduer og dører, som i boliger ellers.

Foto: Bewi

– I utgangspunktet skal det ikke være mulig å sette skruer i polystyren, også kjent som isopor, og vi har tradisjonelt brukt trevirke for innfesting av vinduer og dører. Vi leverer Thermomur både i Sverige, Danmark, Finland og UK, men i Sverige er ikke impregnert treverk tillatt i kontakt med betong. Derfor har vi kommet opp med et produkt vi kaller Plank. Det er en skrufast EPS, levert i 2,40-lengder, som tilpasses vindus- og døråpninger. På den måten har vi klart å eliminere nok en kuldebro. Vi snakker om en type polystyren med større tetthet, som er testet med flere skruevarianter, og har en uttrekksverdi på 105 kg, fortsetter Olsen.

Gjenvinning

I tillegg til den energibesparende effekten, anvendes mye resirkulert materiell i produksjonen.

– Vi kverner og gjenbruker gammelt materiale, og resirkulerer alt kapp på fabrikken. Da Jackon ble oppkjøpt av BEWI, så vi at de var kommet lenger enn oss på det feltet. Det førte til økt utveksling av erfaringer over landegrensene. Vi anser EPS på avveie som en ressurs på avveie. Nå er vi kommet så langt at BEWI samler inn EPS over store deler av verden, ikke bare for bruk her på fabrikken, men ved at vi også får tilbake 100 prosent rent, resirkulert granulat, som inngår i serien vi kaller Greenline.

Foto: Bewi

– I samarbeid med Sintef har vi nå også søkt om og fått forskningsmidler knyttet til resirkulering, for «Sirkulærøkonomiske løsninger for resirkulering av EPS fra bygg og anlegg». Vi var forøvrig eneste søker fra byggebransjen som slapp gjennom nåløyet for å motta forskningsmidler.

Gode energiegenskaper, sertifisert for brannklasse 2 og raskt å bygge opp, gjør Thermomur aktuell for stadig flere boligprosjekter. Men hva gjør byggesystemet med behovet for oppvarming og nedkjøling?

– Det å bo i et Thermomur-hus, gir store energibesparelser. Jordvarme og fjernvarme er veldig fint, men det krever en stor investering. Med Thermomur og isolasjonsegenskapene den har, kreves nesten ingen energi for å få opp varmen, og kan for en del være et smartere valg. Det slår også inn positivt for nedkjøling av boligen på varme sommerdager. Kombinert med de vanlige kravene til ventilasjon i boliger, får man et godt og sunt innemiljø.

Om Bewi

BEWI Insulation er en industribedrift som leverer byggesystemer og isolasjonsløsninger av EPS og XPS til bygge- og anleggsbransjen.

Av Jarle Petterson

Next article