Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Samarbeid sikrer utslippsfrie anleggsplasser
Sponset

Hafslund og Renta har gått sammen om å tilby infrastruktur, logistikk og utstyr for entreprenører og byggherrer.

Oslo kommune har satt mål om å kutte byens klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030. Bygg og anlegg står for store deler av utslippene, og kommunen stiller derfor krav om at alle kommunale bygge- og anleggsprosjekter skal være utslippsfrie alt fra 2025.

I lys av dette har Renta, som en totalleverandør innen maskin- og utstyrsutleie, i høst inngått et samarbeid med Hafslund om mobile energiløsninger. Sammen tilbyr de utleie av batteribanker og ladeløsninger, inkludert kartlegging, planlegging og gjennomføring, for å få på plass lading og elektrisk infrastruktur på bygge- og anleggsplasser.

– Med dette samarbeidet er vi virkelig blitt en totalleverandør, med en felles maskin-pool, inkludert batteribanker på opptil 575 kWh, så vel som hurtigladere. Sammen med de øvrige produktene, bidrar det til at vi får dekket alle behov innen bygg og anlegg, forteller Morten Dahl, som er CSO i Renta.

Morten Dahl

CSO, Renta

Leverer totalpakke

– Batteribanker og mobile hurtigladere er ideelt for byggeplasser som ikke har tilstrekkelig tilgang på strøm. Ved å bunkre disse opp, sikrer man total utnyttelse av den elektriske maskinparken. Elektrifisering av byggefasen krever store mengder strøm, og det er her Hafslund og Renta kommer inn.

Det er spesielt kravet om utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter, og tilhørende behov for mobil energi, som har motivert partene til å inngå samarbeidet.

– Foreløpig finnes det få elektriske maskiner, og det er begrenset tilgang på ladeutstyr. Kravet om utslippsfrie prosjekter gjør at entreprenører nå må lære seg å ta i bruk nytt utstyr og nye løsninger. Siden kravet gjelder alle, handler det mest om å tilegne seg nye måter å jobbe på, sier prosjektleder Mathilde Knobel Christensen i Hafslund.

Mathilde Knobel Christensen

Prosjektleder, Hafslund

– Det er også et poeng at kundene kun behøver å forholde seg til Hafslund og Renta som én leverandør, som både sikrer bredde og oversiktlighet, fortsetter hun.

– En av grunnene til at vi ønsket dette samarbeidet, er entreprenører og byggherrers ønske om å forholde seg til få parter. Sammen med Hafslund kan vi tilby en totalpakke, hvor Hafslunds ekspertise innen energi kombineres med vår kompetanse på maskinutleie og logistikk, forklarer Dahl.

Totalpakken inkluderer en digital løsning, som samler data og tilgjengeliggjør innsikt om energi- og effektforbruket for entreprenøren. Godt datagrunnlag er viktig for rapportering.

– Det er også viktig for kalkulering av fremtidige prosjekter, og innsikt i de reelle energibehovene, understreker Christensen.

FoU-prosjekt

– Renta har investert betydelige summer i elektrisk anleggsutstyr, men for å ta det ett skritt lenger, ønsket vi en samarbeidspartner som er god på strøm og infrastruktur, med tilhold sentralt på Østlandet, så for oss var Hafslund det opplagte valget, supplerer Dahl, og Christensen istemmer:

– Det handler om å hjelpe entreprenørene å finne gode løsninger for strøm på byggeplassen. Da ser vi gjerne på nett-tilknytning og -kapasitet, kombinert med ladeutstyr tilpasset prosjektet. Med Rentas kompetanse på elektriske maskiner og byggestrøm, samt batterier og hurtigladere og Hafslunds kompetanse på elektrisk infrastruktur og mobile batterier kan vi hjelpe entreprenøren med å finne beste løsning for lading av maskiner og provisorisk strøm i det enkelte prosjekt.

– Nylig inngikk vi også et FoU-samarbeid med Statens vegvesen, forbundet med et utslippsfritt byggeprosjekt på Hadeland. Vårt ansvar er å tilby en komplett infrastruktur for provisorisk strøm og lading til samtlige anleggsmaskiner. Dette blir det første 100 prosent utslippsfrie prosjektet til Vegvesenet, som det knytter seg mye prestisje til. Sammen med Renta kan vi levere infrastruktur for provisorisk strøm på byggeplassen, elektriske maskiner, mobile batterier og ladeutstyr, samt digital plattform for datafangst om energibruk på anleggsplassen.

– Her kommer vi også til å se på løsninger for varme, teletining, og en rekke andre faktorer Renta har løsninger for, så vi har stor tro på at dette er fremtiden.

Om Renta

Flexleie AS ble etablert i 2002 og høsten 2018 ble Flexleie AS kjøpt opp av det finske utleieselskapet Renta Group. Med nye eiere har Flexleie AS, nå Renta AS gått fra å være en liftspesialist til en totalleverandør innen maskin- og utstyrsutleie.

Les mer på renta.no

Av Jarle Petterson

Next article