Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Reduserer energiforbruket med skreddersydde styringsverktøy
Sponset

Smarte anlegg gjør det mulig å overvåke energiforbruket og effektivisere bygg. BS Teknikk er en av pionerene i Norge. 

BS Teknikk er et innovativt automasjonsfirma som siden 1986 har brukt smart teknologi for å gjøre byggene mer bærekraftige og energieffektive. De leverer skreddersydde løsninger, der målet er å bygge så energieffektive system som overhodet mulig. På grunn av store energibesparelser har flere av deres prosjekter fått mye medieoppmerksomhet.

Tidlig inn i prosjektet

For å kunne velge den beste løsningen, er det viktig å være med fra start og samarbeide tett med de involverte i prosjektet. 

– Når vi kommer tidlig inn, kan vi sammen finne gode løsninger og bli utfordret til å tenke i litt nye baner der det er nødvendig. Kommer vi inn senere, kan det være at løsningene er mer satt, sier prosjektleder i BS Teknikk, Raymond Thanke Muren.

Raymond Thanke Muren

Prosjektleder i BS Teknikk

Romsås Senter er et godt eksempel på hvordan samarbeidet mellom faggrupper kan påvirke et prosjekt. Her har BS Teknikk jobbet med forvalter Newsec PAM som utfordrer på nye løsninger. Dette samtidig som Ing. Petter Nome involverer alle fag tidlig og sikrer fagekspertisen underveis i prosjekteringen. 

ROMSÅS SENTER

Oppgradering av rørteknisk system, med trådløse energimålere.

– Slike prosjektgjennomføringer er en avgjørende faktor for å oppnå gode og skreddersydde løsninger for bygget, sier Muren.

Videre ser BS Teknikk en trend når det kommer til toppsystemet. 

– Før kom SD-anlegget inn helt til slutt, nå starter vi med å installere det, sier eier av BS Teknikk, Gunnar Børsand.

Gunnar Børsand

Eier av BS Teknikk

På Romsås Senter har BS Teknikk installert et web-basert toppsystem som gjør det lett å følge med på energiforbruket og styre anlegget. At de gikk inn med SD-anlegget fra start gjorde at de fikk kartlagt at varmegjenvinneren var lite effektiv og at nye energiventiler vil gi en god avkastning.

Smarte komponenter 

Det viser seg å være svært enkelt å finne fordeler med bruk av intelligente komponenter, hvorav rask montering, mindre feilkilder og datadeling er noen å nevne. 

– Det er rådata fra intelligent komponent vi bruker for å sette opp smartfunksjoner på bygg. Intelligente komponenter er derfor helt avgjørende for å drifte bygget bedre og mer energiriktig, sier Børsand.

BS Teknikk er også opptatt av å gjenbruke komponenter der det lar seg gjøre.

– Vi driver for det meste på med rehabilitering av anlegg. Da går vi inn og tar vi over det som er av komponenter, og legger på vår egen styring. Nytte- og kostnadsvirkninger gjør vi hele veien gjennom et prosjekt for å sikre de beste løsningene for hvert enkelt bygg, sier Muren.

Trådløse systemer

I det siste er det blitt vanligere med trådløse systemer, og både på Romsås Senter og Skedsmo kirke har dette vært aktuelt. 

– På Romsås Senter ønsket kunden å ha energimåling på elektrisk anlegg. Krav om mindre kabling, samt lange avstander og spredte punkter gjorde at vi laget et system der vi leser av energimålere over wifi-nettet, sier Muren.

Også i Skedsmo kirke ble trådløse enheter den beste løsningen. Her var et av hovedargumentene verneverdighet. Innføringen av et trådløst system har gjort det mulig å feste en liten boks på veggen istedenfor å bruke kabler. Dette var også en fordel da kirken viste seg å ha 1,4 meter tykke steinvegger som gjør kabeltrekking svært utfordrende. 

SKEDSMO KIRKE

Skedsmo kirke har fått nytt varmeanlegg, smartfunksjoner for styring av inneklima og nytt Iwmac toppsystem. Dette gjorde at kirken sparte opp mot 60.000 kWh/år.

 Selvlærende systemer

BS Teknikk bruker selvlærende systemer i stort sett alle sine prosjekter. 

– YR værvarsling bruker vi blant annet for å få værdata. Etter hvert vet systemet selv hvor lang tid i forveien den må begynne å varme opp for å nå en bestemt temperatur i bygget til et visst tidspunkt, forteller Børsand. 

For Skedsmo kirke har dette vært spesielt aktuelt da tykke steinvegger er trege å varme opp og holder lenge på varmen etter oppvarming. 

–  For oss er det viktig å tenke på helheten i automatikkleveransen både med tanke på gjennomførings- og driftsfasen. Løsningene må stå til dagens- og morgendagens krav, avslutter Børsand.

Av Sissel Nilsen

Next article