Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Nøkkelen til energieffektive bygninger
Sponset

Hvorfor er ikke energisparende teknologi i bygg vanligere, gitt muligheten for betydelige besparelser? Årsaken ligger i manglende teknisk infrastruktur som det er komplisert og dyrt å få plass, men det finnes en løsning som både er smidig og forutsigbar.

Det er mye bra programvare som kan bidra til å spare energi i eksisterende bygg. Potensialet ved å ta i bruk denne typen teknologier kan være energibesparelser i størrelsesorden fra 15 til 50 prosent. Med så store muligheter til besparelser blir spørsmålet hvorfor ikke alle tar dette i bruk?

– Det største problemet er rett og slett at løsningene ikke fungerer av seg selv. Du må ha data du kan stole på og du må ha muligheten til å kunne styre ting. Etableringskostnadene er ofte høye, som regel med mange uforutsigbare faktorer, det kan ta lang tid å få det på plass og faren er stor for at den endelige løsningen kanskje ikke fungerer som den skal. Derfor kvier mange seg for å sette i gang, sier Kristian Aarstad Vennemoe som er administrerende direktør i Å Insite

Kristian Aarstad Vennemoe

Daglig leder, Å Insite

Visjonen er energieffektive bygg i hele Europa

Å Insite er en del av Å Energi som er navnet på det nye selskapet etter at Glitre Energi og Agder Energi fusjonerte. Visjonen deres er å gi kraft til det grønne skiftet. Et av de viktigste satsningsområdene er derfor å bidra til energieffektivisering og det er her datterselskapet Å Insite spiller en nøkkelrolle:

– Vi brenner for energieffektivisering og jobber for at alle næringsbygg i hele Europa skal bli energieffektive. Vi er helt avhengig av å spare energi der det går an for å nå målene om reduserte utslipp i 2030, og nullutslipp i 2050. Vi har dårlig tid og mye må gjøres for at vi skal komme i mål. Derfor har vi som forretningsmodell å levere de dataene og den styringstilgangen som byggeier trenger.

– Vi leverer kun dataene, ikke softwaretjenestene, understreker Kristian Aarstad Vennemoe.

Å Insite tilgjengeliggjør data som gjør det mulig å ta i bruk alle softwaretjenester. De påtar seg de uforutsigbare investeringene for kundene, leverer de dataene kundene trenger, når de trenger dem og i den oppløsningen de vil ha dem. De står også for kvalitetssikringen av dataene.

– Vi tar oss av alt fra ende til ende slik at kundene slipper å tenke over kompleksiteten i løsningen. I tillegg drifter og vedlikeholder vi infrastrukturen over tid, inkludert oppgraderinger, service og vedlikehold. Vi leverer til faste, månedlige priser, og kunden betaler ingen ting før løsningen fungerer og kundene får de dataene de skal, fortsetter han.

Når gamle bygg blir helt moderne

Til tross for at det er mye raskere og rimeligere å få på plass slike løsninger enn å rehabilitere eller bygge nytt, er det bare 20 prosent som har tatt i bruk gode, smarte energiløsninger.

– Vi kan gjøre bygninger teknologisk up-to-date ved å hente data fra eksisterende målepunkter i gamle bygg enten det dreier seg om ett eller mange hundre punkter. Det kan være elektrisitetsmålere, vannmålere, termiske energimålere, gassmålere, eller ulike sensorer for temperatur, vind eller CO2. Vi leverer også gateways, modemer og det som skal til for å samle dataene i byggene og sende dem videre ut i skyløsningen.

– Vi tilbyr løsninger som gir byggeiere store fordeler. De oppnår ikke bare betydelige energibesparelser, men teknisk personell får også en mer effektiv hverdag med sentraliserte energioppfølgingssystemer. Dette frigjør dem fra å gjøre manuelle inspeksjoner for å samle inn data. Vår innsats sikrer at prosesser forenkles og kostnader blir forutsigbare, avslutter Kristian Aarstad Vennemoe.

Å Insite

Vi jobber vi for å gjøre energidata bedre og tilgjengelig for flere. Målet er at bærekraftige investeringer skal bli lønnsomme for flere.

Av Tom Backe

Next article