Home » Elektrisk transport » Veien til en fullelektrisk fremtid
Elektrifisering

Veien til en fullelektrisk fremtid

Future of the fjords-ferje
Future of the fjords-ferje
Elektrifisering av maritim sektor vil både kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser i Norge. Den norskproduserte elektriske cruisefergen «Future of the Fjords», frakter turister mellom Flåm og Gudvangen. Foto: The Fjords

Knut Kroepelien

Administrerende direktør, Energi Norge

Elektrifisering av maskiner som i dag går på fossil energi, er den viktigste løsningen for å kutte klimagassutslipp i Norge. Det kan også legge grunnlag for en ny, eksportrettet leverandørindustri.

Klimaendringene truer livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Det haster mer enn tidligere antatt å bremse oppvarmingen av kloden, om vi skal unngå katastrofale følger. Det viser siste rapport fra FNs klimapanel. Også her i Norge merker vi konsekvensene av mer ekstremvær: Rekordtørken i fjor sommer skapte store problemer for bøndene og matproduksjonen. Regnværet som så fulgte i løpet av høsten, medførte flomskader for over 100 millioner kroner. 

Et særskilt ansvar

Mange vil hevde at Norge har et særskilt ansvar for å gå foran i klimakampen, fordi vi har tjent oss rike og bygget vår velferd på de samme fossile energikildene som har skapt klimaproblemene. Heldigvis har vi også et uvanlig godt utgangspunkt for å kutte utslipp – både hjemme og ute i Europa.

Mens resten av Europa nå bruker ufattelige beløp på å erstatte fossil kraftproduksjon med sol- og vindkraft, har norsk kraftproduksjon vært utslippsfri siden lyspæren ble oppfunnet. Det kan vi takke vannkraften for. I normalår produserer Norges 1600 vannkraftverk betydelig mer strøm enn vi bruker selv. Dette overskuddet vil øke de kommende årene, mye grunnet økt vindkraftutbygging. Prognoser fra energimyndighetene tyder også på at strømprisen skal merkbart ned i forhold til det uvanlig høye nivået vi opplevde i vinter. Med andre ord: Alle skal ha råd til eksosfri energibruk!

Vi har en visjon om Norge som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Først og fremst fordi det er viktig av klimahensyn. Men også fordi den teknologien og leverandørindustrien som kreves for å realisere visjonen, legger grunnlag for nye arbeidsplasser og inntekter for Norge. Her snakker vi om et marked som strekker seg langt utenfor våre landegrenser, ja også utenfor Europa. Vi har høykompetent arbeidskraft, sterke teknologimiljøer og investorer som tør å satse. Resultatet kan bli nye tjenester og eksportindustri, som erstatter noe av inntektstapet fra olje- og gassvirksomheten.

En tryggere fremtid for oss alle

Norge var tidlig ute med å legge til rette for elektrifisering av personbilparken. I dag er halvparten av nybilene som selges elektriske eller ladbare hybrider. Stadig flere busser og lastebiler går på strøm. 70 elektriske bilferger er i bestilling, og strøm til skip i havnene er på full fart inn. Fullskala gravemaskiner utstyres med batteri der betongelementene satt før. Fiskeoppdrettsanlegg drives med strøm fra land i stedet for støyende og forurensende dieselaggregater. Til og med innenlands flytrafikk skal bli elektrisk innen 2040. Omstillingen til grønnere energibruk gir ikke bare klimaeffekter – den bidrar også til renere luft og mindre støy, noe mange savner i dagens travle bymiljøer.

Britiske Rolls-Royce kunngjorde i november at de vil etablere et testsenter i Trondheim med globalt ansvar for å utvikle konsernets elektriske flymotorer. Med seg på laget har de Airbus og Siemens. Målet er at verdens første hybride jetfly skal settes i rutetrafikk allerede neste år. Det forteller både noe om hvor raskt utviklingen går, hvilket markedspotensial de store selskapene ser i elektrisk transport og hvordan norsk teknologikompetanse verdsettes av internasjonale industrigiganter.

Men vi er bare i startgropa. Elektrifiseringen av Norge vil kreve ny teknologi for å utnytte strømnettet bedre enn i dag, ladeinfrastruktur både langs veiene og i havnene, og utslippsfrie løsninger for tyngre kjøretøy, skip og fly hvor batterier på kort sikt ikke er tilstrekkelig. Fornybarnæringen vil sørge for strømmen som trengs i omstillingen til det fullelektriske samfunnet. Vi skal også være en pådriver for teknologi og digitalisering. Men fremfor alt trenger vi at resten av næringslivet, forskningsmiljøene, investorene og myndighetene drar i samme retning – for å skape en tryggere fremtid for oss alle.

Av Knut Kroepelien, Administrerende direktør, Energi Norge

Neste artikkel