Home » Elektrisk transport » Norskutviklet kjøretøy bidrar til bærekraftig bylogistikk
Sponset

Endrede forbruksmønstre og fokus på utslippsfrie, effektive biler i sentrum, gjør at norskproduserte Paxster kan bli enda mer synlige i bybildet. Det unike elkjøretøyet har vunnet både hjerter og designpriser, og er etterspurt flere steder i verden.

Det var Posten som i 2011 utfordret den norske bedriften til å utvikle og levere et produkt tilpasset postdistribusjon, da de både så et behov for omstilling i sin postomdeling, samt ønsket å oppnå betydelig reduksjon i sitt klimafotavtrykk. Salg- og markedsdirektør Thor Øivind Johansen forteller om utfordringen som satte Paxster på kartet.

– Det ble lagt ned et grundig forarbeid hvor vi sammen med kunden avdekket hva som var viktig for å utføre jobben best mulig, og flere mockups ble produsert. Både ergonomi og effektivitet, nok rekkevidde, tilstrekkelig lastevolum, samt miljøperspektivet ble satt i fokus.

Les mer om fordelene med Paxster sine kjøretøy her

Siden første leveranse til Posten høsten 2013, har fabrikken i Sarpsborg bidratt til flere smarte logistikkløsninger, og over 2.500 kjøretøy er produsert og levert, ikke bare til Norge, men også til New Zealand, Sverige, Tyskland, England, Portugal, Malta og Slovenia, for å nevne noen.

Arild Brudeli (t.v.) og Thor Øivind Johansen foran én av 300 Paxstere Amedia Distribusjon har bestilt til sitt logistikknettverk i Norge. Foto: Paxster

Mindre sykefravær

Den lille ATV-lignende elbilen er uten dører og har et smalt salsete i naturlig høyde, noe som gjør den praktisk og effektiv å komme seg inn og ut av. Lasten fylles enkelt på, både i skapet bak og i området foran føreren. Herfra kan sjåføren enkelt gripe posten før man går ut av kjøretøyet. Den ergonomiske riktige arbeidsplassen har hatt en positiv påvirkning på sykefraværet, og postbudene leverer normalt raskere enn de gjør fra en bil, forteller Johansen.

– Det å komme seg ut og inn av en høy varebil mange hundre ganger om dagen, kan både være tungt og belastende for kroppen. Og om vinteren velger mange høy varme inne i bilen, mens temperaturen ute er lav. Da kan den vekslende temperaturen være uheldig for helsa. Postbud som kjører Paxster kler seg for utejobbing, men har likevel god varme i sete og ratt, sier Arild Brudeli, Head of Systems and Innovation.

Endrede kjøpevaner og forbruksmønstre

Under Covid-19-pandemien har netthandelen eksplodert og daglig leveres småpakker til adresser over hele landet. I tillegg til elektrifisering, må man for å nå FNs bærekraftsmål også fokusere på effektivitet, både i form av raskere levering, men også i form av bedre utnyttelse av kjøretøypark og tilgjengelig areal i bybildet.

– Paxster vil være med på å akselerere overgangen til mer bærekraftige logistikkløsninger og kan tilby verktøy som er mer effektive. En Paxster tar mindre plass i trafikkbildet, bruker mindre strøm, støyer mindre, har lavere vekt og skaper dermed mindre svevestøv, og den er rimeligere i innkjøp. Paxster erstatter ikke alle tradisjonelle biler, men fremtiden må være mer selektiv, påpeker Brudeli.

Den lille praktiske bilen manøvrerer seg enkelt inn i bakgårder og trange gater, og får større og bredere målgrupper.

– Paxster er godt egnet i mange ulike bransjer innenfor bylogistikk. Alt fra matlevering, levering av apotekvarer, vaktmestere, ansatte i park og anlegg, inspektører fra feievesenet, parkeringsetaten og hjemmetjenesten, kan alle ha godt utbytte av et slikt kjøretøy, sier Johansen.

Se hva Dominos Pizza syns om byttet til levering med Paxster

– Vi prøver å være en god partner ved å ta lærdom fra bransjen, diskutere med andre aktører og bidra til endring. Vi har et brennende ønske om å bidra til å påvirke fremtidens bylogistikk, både for miljøet og for oss som bor der, avslutter han.

Tekst: Cathrine Naglestad

Neste artikkel