Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Teco 2030 vil gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad
Sponset

Ved å etablere en fabrikk i Narvik som skal produsere hydrogenbaserte brenselceller, ønsker det norske selskapet TECO 2030 å gjøre Narvik til Norges hydrogenhovedstad og bidra til utslippskutt i skipsfarten.

Målet er at produksjonen skal starte allerede neste år, og at etableringen vil føre til inntil 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030.

Tore Enger

Konsernleder for TECO 2030 ASA

– Vi i TECO 2030 er overbevist om at hydrogen er en del av løsningen på klimautfordringene, og at hydrogenbaserte brenselceller vil stå sentralt i arbeidet med å redusere drivhusgassutslippene fra skipsfarten, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

Store endringer må til dersom vi skal klare å nå målet til FNs sjøfartsorganisasjon.

– Skip verden over vil bli nødt til å gjøre noe for å bli mer klima- og miljøvennlige. Potensialet er derfor stort og vi tror at dette kan være starten på et nytt hydrogeneventyr i Nord-Norge, sier Enger.

Internasjonal skipsfrakt er viktig for verdenshandelen, og hele 90 prosent av all frakt går i dag sjøveien. Skipsfarten fører til både luftforurensning og store utslipp av drivhusgasser, og utslippene har økt i takt med stadig mer handel på tvers av landegrensene.

Les mer om Teco 2030s hydrogenbaserte brenselceller her!

Store endringer må derfor til dersom vi skal klare å nå målet til FNs sjøfartsorganisasjon om å kutte CO2-utslippene til skipsfarten med 40 prosent innen 2030, sammenliknet med 2008.

Norges første storskalaproduksjon av brenselceller

Den planlagte fabrikken innebærer at Narvik vil få Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller. Brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. De kan derfor gjøre det mulig for skip og andre transportmidler å bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til miljøvennlig hydrogen, og dermed bli helt utslippsfrie.

Fabrikken vil bli et kombinert produksjons- og innovasjonssenter.

Fabrikken, som vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk, vil bli et kombinert produksjons- og innovasjonssenter. Planen er at produksjonen skal starte allerede i 2022, og at fabrikken da vil levere brenselceller med en samlet kapasitet på 10 MW.

Produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene, og fabrikken vil etter hvert kunne produsere brenselceller med en samlet kapasitet på mer enn 1.000 MW per år, hvilket vil tilsvare flere milliarder kroner i årlig omsetning.

Les mer om Teco 2030s hydrogenbaserte brenselceller her!

Selskapet samarbeider med det østerrikske teknologifirmaet AVL, som også vil bidra i planleggingen og byggingen av fabrikken. TECO 2030 vurderer for tiden ulike finansieringsalternativer for den nye fabrikken, og undersøker mulighetene for å få offentlig støtte for å få realisert prosjektet.

Grønn skipsfart

Målet til TECO 2030 ASA er å bidra til at skipsfarten etter hvert vil bli helt utslippsfri. Dette vil ikke bare være bra for klimaet; det vil også minimere risikoen for oljeutslipp fra skip i sårbare naturområder, fordi oljen vil være byttet ut med hydrogen.

Det kreves mange for å flytte fjell, men det er dette vi skal.

Tore Enger, Konsernleder for TECO 2030 ASA

Selskapet har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år. Ambisjonene til TECO 2030 er store, og selskapet tar sikte på å bli en av de ledende leverandørene innen nullutslippsteknologi til skip.

– Det kreves mange for å flytte fjell, men det er dette vi skal. Om ti år kommer vi til å være blant dem som har lykkes, og våre brenselceller vil bidra til at skip kan redusere sine utslipp av klimagasser til null, sier Enger.

Next article