Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Flere må ta ansvar
Sponset

For å gjøre det enkelt for bileiere å kjøre elbil når målet er å bare selge utslippsfrie biler i 2025, må flere tilrettelegge for lading. Da gjelder det å finne en leverandør som sørger for at man har strøm nok og at alt fungerer som det skal, både ved installasjonen og når anlegget er i drift.

– Den største utfordringen vi står overfor er at det fortsatt er mange privatpersoner, boligselskaper og næringsaktører som enda ikke har tilrettelagt for lading. Dette må det bli en forandring på etter hvert som vi stadig får flere helelektriske biler som trenger strøm, sier Ketil Granbakken, markedsdirektør i Smartly.

Det er også mange utfordringer knyttet til kraftsituasjonen. I noen tilfeller er det ikke kraft nok i ledningsnettet frem til dit man er, og i andre tilfeller er det ikke installert nok energi inn i bygget til å kunne håndtere elbillading.

– Med andre ord er det mange forhold å ta hensyn til. NVE har også sendt en ny prismodell ut på høring. Den innebærer at det vil koste mer å bruke strøm på gitte tider av døgnet. De som skal etablere elbillading bør derfor ta høyde for at prismodellen trer inn, og sørge for å anskaffe seg smarte ladere som bruker mest strøm når det er lavest pris og minst strøm når den er dyrest, fortsetter han.

Mange hensyn

Det hviler et stort ansvar på skuldrene til de leverandørene som skal hjelpe aktørene med å etablere lading slik at de både gjør det til en fornuftig pris og på en moderne måte.

– Leverandøren du velger bør ha elektrokompetanse, levere tidsriktige produkter og helhetlige løsninger, for det er flere ting å ta hensyn til, understreker Granbakken.

Anleggene bør prosjekteres slik at de viktigste funksjonene i bygget får energi først og prosjekteres med lastbalansering som sørger for at det aldri brukes så mye strøm at sikringene går. Lastbalanseringen skal også sørge for at den tilgjengelige strømmen fordeles på en rettferdig måte mellom de bilene som skal lades.

– Et annet viktig område er betalingsløsningen. Den bør være enkel og funksjonell. Vi har for eksempel laget en standardisert løsning der de som forvalter anlegget selv bestemmer prisen. Når du skal lade identifiserer du deg via en app eller en brikke, og pengene du har ladet for trekkes enten fra kortet ditt, du kan få en faktura på beløpet, eller du kan velge å forhåndsbetale inn et beløp via Vipps, forklarer han.

I boligselskaper og næringsbygg som har mange ladestasjoner, belastes hver bileier for det beløpet de har ladet for, deretter overføres pengene samlet tilbake til boligselskapets konto. Det samme gjelder for næringsinstallasjoner.

– Løsningen er smidig, enkel og rettferdig, sier Granbakken.

Ketil Granbakken

Markedsdirektør i Smartly

Forenkler en elektrisk hverdag

Oljeserviceselskapet Subsea 7 på Forus har valgt å legge forholdene godt til rette for sine ansatte, derfor har de installert lading på 33 parkeringsplasser.

– De ser på dette som et ledd i selskapets miljøsatsing, og har forstått at det er viktig å tilrettelegge for gode lademuligheter på jobben hvis vi skal senke terskelen for å kjøre helelektrisk. Mange velger jo bort elbilen fordi de ikke har sånne muligheter, og derfor etterlyser vi flere arbeidsgivere som tenker på denne måten, legger Granbakken til.

Systemet som Smartly leverer er klargjort for eventuell betaling om det er ønskelig. Dersom det skulle komme nye regler der lading på jobben blir skattepliktig kan systemet også gi arbeidsgiver den informasjonen de trenger for å løse dette på en enkel måte.

Alt blir elektrisk

En annen utfordring er de miljømessige kravene som entreprenørene står overfor. I dag stilles det ofte krav om at det skal etableres utslippsfrie anleggsplasser. Dette har også Smartly løsninger for, enten det dreier seg om å lade opp håndverkerbilene, lastebilene som kommer med materialer, eller helelektriske gravemaskiner som må gis ladeprioritet for at det ikke skal gå ut over fremdriften på anleggsplassen.

– I samarbeid med Avinor er vi også med i et prosjekt som heter Elnett21 hvor vi blant annet tilrettelegger for lading av fly. Stadig er det mer som elektrifiseres, og da er det viktig at vi ligger i forkant og kan tilby gode løsninger. Derfor følger vi utviklingen svært nøye, avslutter Granbakken.

Av Tom Backe

Next article