Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Fersk elbilundersøkelse: Køen øker for hurtiglading
Elektrisk transport

Fersk elbilundersøkelse: Køen øker for hurtiglading

Christina Bu
Christina Bu
For mange står i ladekø langs norske veier, mener Christina Bu, generalsektretær i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening/Einar Aslaksen

85 prosent av alle elbilister bruker hurtigladere. Stadig flere opplever kø når de skal lade bilen på langtur.

– I Norge er mange fullstendig avhengig av bilen. Da er det viktig at de har en reell mulighet til å velge miljøvennlig elbil. Den muligheten reduseres når stadig flere blir forsinket av lange ladekøer på norske veier, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Blant elbilister som bruker hurtiglading, opplever stadig flere kø. Dette kommer fram av Elbilforeningens omfattende spørreundersøkelse, Elbilisten 2019. 64 prosent av elbilistene som bruker hurtiglader opplever ladekø av og til eller oftere når de skal hurtiglade. Dette er en økning på ti prosent fra i fjor, og en økning på 25 prosent fra 2017.

Ikke bare Oslo opplever kø

I Oslo er det flest som jevnlig opplever kø – hele 75 prosent. Men også fylker som Oppland, Vestfold og Buskerud er andelen som opplever kø oppe på 70 prosent.

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes omlag 1950 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Skal regjeringen oppnå målet om at alt nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025, mener Bu det trengs minst to hurtigladere i alle landets kommuner og utbygging av flere ladeparker.

– Forbrukerne er med på laget dersom det er enkelt og praktisk å velge elbil. Da må ladekøene ned, understreker Bu.

Markedet trenger starthjelp fra regjeringen

Undersøkelsen viser at biler med lengre rekkevidde hurtiglader oftere enn bilene med kortere rekkevidde.

– At rekkevidden på elbiler øker, fører til at flere velger elbil framfor diesel eller bensinbil, også på langtur. Det øker behovet for hurtiglading, snarere enn å redusere det. Markedsaktører vil sørge for utbygging av nok ladere, men det er et politisk ansvar å tilby starthjelp og rammevilkår der det er behov, mener Christina Bu.

Fakta om Elbilisten 2019

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.
  • Elbilisten 2019 er den åttende undersøkelsen som er gjennomført.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 4. april – 25. april 2019 og sendt ut på epost til over 72 000 elbileiere.
  • 16 123 personer deltok med 22 prosent svarfrekvens. Deltakerne brukte i gjennomsnitt 23 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

Av Lina Støen, Kommunikasjonsrådgiver i Norsk elbilforening

Next article