Home » Kritisk infrastruktur » Ønsker større bruk av oppgravde masser i grøfter
Sponset

Dagens omfyllingsmasser i rørgrøfter består som regel av pukk utvunnet fra fjell. Det er en ikke-fornybar ressurs. I tillegg er prosessen kostbar og lite bærekraftig.

PAM Norge ønsker at kommunene skal se på løsninger der man kan gjenbruke de oppgravde massene til å fylle grøftene. Dette vil gagne både vannbransjen, lommeboken og innbyggerne i form av redusert trafikk, støv og støy.

Markedssjef i PAM Norge, Håkon Killerud, forteller at bruk av omfyllingsmasser setter store miljøavtrykk.

– Steinen som brukes, går gjennom mange knusetrinn og er en foredlet vare. Det er en kostbar prosess. Massene kjøres med lastebil fra pukkverk til grøften som skal fylles. I tillegg blir massene man fjerner fra grøften, kjørt til et deponi, sier Killerud.

Så mye som 20 prosent av all lastebiltransport i Norge går til transport av byggeråstoff. Stein er en stor del av det.

Håkon Killerud

Markedssjef i PAM Norge

Kommunene må stille krav

For å kunne gjenbruke stedlige masser i grøftene, må rørmaterialet være egnet og gi den forventede levetiden. De oppgravde massene vil ofte ha en annen sammensetning enn tilkjørte masser, noe som stiller krav til rørkvaliteten. Duktile støpejernsrør tåler disse forholdene svært godt.

– Der hvor det skal legges ett rør i grøfta, bør det som hovedregel alltid gjøres en økonomisk og miljømessig vurdering knyttet til gjenbruk av de oppgravde massene, sier Killerud.

I en flerrørsgrøft er bildet noe mer komplisert, men også her mulig å få til med riktige valg. Kommunene må stille disse kravene i sine anskaffelser.

Store samfunnsmessige besparelser

– Vi er veldig sikre på at her er det penger å spare for kommunene og samfunnet i form av lavere installasjonskostnader, samt mindre miljøpåvirkning i form av reduserte CO2-utslipp, sier Killerud, og fortsetter:

– Løsningene finnes. Det står ikke på rørmaterialet eller utstyret for å utføre disse jobbene på en god og bærekraftig måte. Her handler det om å gripe mulighetene.

Om PAM

– PAM er verdens største produsent og teknologileverandør av duktile støpejernsprodukter.
– Fokus er på produksjon av rør, deler og ventiler i duktilt støpejern til vann- og avløpsbransjen, vannkraftbransjen samt MA rør, deler og koblinger til innomhus bruk.
– Selskapet er eid av det franske industrikonsernet Saint-Gobain med nær 200.000 ansatte i 64 land.

Saint-Gobains bærekraftsmål
– Saint-Gobain-konsernet har et mål om å redusere sine CO2-utslipp med 20 prosent innen 2025 og bli helt karbonnøytral innen 2050.
– Det investeres betydelige summer i forbedret produksjonsteknologi samt løsninger for miljøvennlig distribusjon av produktene.

Les mer på pamline.no.

Av Marte Frimand

Neste artikkel