Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Elektrifisering viktigst for å nå klimamålene
Klima og miljø

Elektrifisering viktigst for å nå klimamålene

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka

Etter mange år med økende klimagassutslipp, har vi nå endelig klart å snu en negativ utvikling. I sommer kom det tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at de norske utslippene falt med 3,4 prosent fra 2018 til 2019. Dermed endte vi med de laveste klimagassutslippene på 27 år.

Hvis denne trenden fortsetter, vil utslippene i år lande på 48,6 millioner tonn, som er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2008. Det blir i så fall første gang Norge når sine egne klimamål.

Den viktigste grunnen til at utviklingen nå går i riktig retning, er at vi har klart å kutte utslippene i veitransporten. Salget av bensin og diesel har gått ned hele tre år på rad, med til sammen 336 millioner liter. Endelig ser vi resultatene av en offensiv elbilpolitikk. Salget av elbiler fortsetter å øke, og nesten alle bestselgermodellene i 2019 var elbiler. Men fortsatt er nesten halvparten av energibruken i Norge fossil, ifølge Fornybarometeret som Energi Norge presenterte i mai.

En formidabel utvikling

Nå er det viktig at vi ikke lener oss tilbake – klimaproblemet løser seg på ingen måte selv. I rapporten Klimakur, som ble lagt frem av Miljødirektoratet i januar, fremheves elektrifisering som den viktigste løsningen for å redusere utslippene ytterligere. Det gjelder særlig utslipp fra personbiler, varebiler og tyngre kjøretøy, anleggsmaskiner, kystflåten, større skip i havner og fra industrianlegg.

På disse områdene skjer det en formidabel utvikling. Både privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter etterspør stadig flere elektriske løsninger, både av klima- og miljøhensyn og fordi det ofte er penger å spare på å erstatte fossilt drivstoff med elektrisitet fra fornybare kilder. Dette åpner også for nye arbeidsplasser innen kraftproduksjon, leverandørindustri og digitale tjenester.

Står klar

Omstillingen av energibruken vår vil kreve både mer fornybar energi og smartere strømnett. Derfor må vi i fremtiden tåle å se både vindmøller, solceller på hustakene og utvidelse av vannkraftverk. Det hviler et stort ansvar på myndighetene våre å legge til rette for at de mest lønnsomme prosjektene med minst mulig miljøinngrep kan bygges ut – slik at vi unngår de store konfliktene vi ser i dag.

Videre må strømkundene premieres for å utnytte strømnettet best mulig, typisk ved å lade elbilen om natten. Da kan vi begrense kostbare nettutbygginger og dermed holde nettleien lavest mulig for hele befolkningen.

Fornybarnæringen står klar til å levere den kraften som trengs, slik at fremtidens transport kan bidra til bedre klima, mindre støy, renere byluft og lavere energikostnader for folk flest.

Av Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge

Next article