Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Elbilpolitikken er en maraton, ikke en sprint
Elektrisk transport

Elbilpolitikken er en maraton, ikke en sprint

Foto: Norsk elbilforening

Norge er verdensmester i elbil. Likevel er det for tidlig å puste ut, slå seg selv på brystet og juble. Det er langt fram. Skiftet fra biler som går på fossilt drivstoff til elektrisk er en maraton, ikke en sprint. Fortsatt velger nesten halvparten av de som kjøper ny bil noe annet enn elbil.

Norsk elbilpolitikk er miljøpolitikk. Og den virker. Men fortsatt er bare 12 prosent av den totale bilparken elbiler. Kjøpsavgifter er effektive, fordi de påvirker oss som forbrukere når vi står hos bilforhandleren. Er dieselbilen først kjøpt, kjører den rundt på veiene i opp mot 20 år. Vi blir låst til en forurensende teknologi dersom det ikke lønner seg å velge elbil.

Ny NHO-rapport: Nå må det satses på batterier i Norge!

Elbiler er miljøpolitikk med støtte i folket

Elbilpolitikken har støtte i folket. I befolkningsundersøkelsen Elbilbarometeret fra mars 2020 er 67 prosent helt enig i at avgiftsfritak er viktig for at nordmenn skal velge elbil neste gang de skal kjøpe bil. Det er ikke så rart, for uten blir elbilene langt dyrere å kjøpe enn bensin- og dieselbiler. Og da vil ikke folk kjøpe elbiler.

Det er også verdt å merke seg at i samme undersøkelse er kun 23 prosent sikre på at politikerne vil sørge for at alle som kjøper ny bil i 2025, velger elbil. Folket har altså ikke tro på at politikerne kommer til å stå løpet ut. Det bør motbevises.

Nordisk elbilbarometer: Dobbelt så mange vil ha elbil

Utslippene synker, mye takket være elbiler

Stortingets mål er at alle nye biler som selges skal være utslippsfrie i 2025. Det betyr i praksis elbiler. Skal vi nå det målet må vi forbrukere være trygge på at avgiftsfritakene fortsatt gjelder. Mange står på ventelister til familiebilen de ønsker seg, og det kommer stadig nye aktuelle elbiler på markedet. I 2021 vil det for første gang bli lansert flere nye elbiler enn bensin- og dieselbiler.

Norsk elbilforening mener at elbilandelen i nybilsalget må over 80 prosent før momsfritaket gradvis kan trappes ned. Ved årsskiftet lå den på 54,3 prosent. Utslippstallene i Norge synker og drivstoffsalget går ned. Elbiler har mye av æren for dette. En for tidlig innføring av moms vil føre til at salget kommer til å stupe. Norge må ikke risikere å ødelegge sin viktigste klimapolitiske suksess. Skal vi lykkes med å kutte utslipp raskt nok, må alle kunne velge elbiler. Nå gjelder det for politikerne å stå løpet ut. Å bryte halvveis er ikke noe alternativ.

Tekst: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

Next article