Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Dette er Norges første elektriske turbuss
Sponset

Den aller første elbussen i klasse 3 er nå satt i drift på norske veier. Det er bare begynnelsen på en særdeles viktig og spennende reise.

2021 markerer starten på en ny epoke for persontransport i Norge. Busselskapet Tide har satt den første av 16 elektriske klasse 3-busser i trafikk, og dermed tatt et viktig steg i utviklingen av miljøvennlig turtransport på veiene våre.

– Noen må gå foran, og det er et ansvar vi ønsker å ta. Vi håper dette er begynnelsen på elektrifiseringen av både turbusser, ekspressbusser og flybusser i Norge, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide AS.

Mer om Tides ambisiøse miljøsatsing finner du her

Etterlengtet

Bussklasse 3 innebærer høy komfort og sikkerhet for passasjerene, og med de nye elbussene kan vi nyte en mer stillegående reise – i visshet om at miljøet blir tatt vare på. Det anslås at de 16 elturbussene vil gi en årlig reduksjon av CO2-utslipp på 720 tonn.

– Dette er et prosjekt som er fremtidsrettet, nytenkende og samfunnsnyttig, og på sikt tror vi det vil være lønnsomt for oss som selskap også. For mange bedrifter og passasjerer er dette etterlengtet, og snart vil nullutslipp-teknologi være et krav, sier Mathias Højsgaard, kommersiell direktør i Tide Buss AS.

Mathias Højsgaard

Kommersiell direktør i Tide AS

Stadig flere av Tides samarbeidspartnere etterspør elektriske løsninger. Målet de har til felles med Tide er å kunne tilby nullutslipp-opplevelser i turist-Norge i nær fremtid.

– Vi håper på en bevisstgjøring rundt bærekraftige løsninger, og at både offentlige og private aktører har fokus på nullutslipp-teknologi i fremtidige anbud, forklarer Højsgaard.

Store muligheter

Den første elektriske turbussen er stasjonert og gjort tilgjengelig for utleie i Bergen. Dette skjer bare et drøyt år etter at Tide fikk tildelt 27 millioner i Enova-støtte for å utvikle 16 elturbusser med tilhørende ladeinfrastruktur.

Vil du leie Norges første elektriske turbuss?

– Det er utrolig gøy å være i en bransje som er i ferd med å ta av, smiler Lasse Andersen, administrerende direktør i Eurobus Nordic, som er den norske importøren av de nye elbussene.

Andersen tror vi kommer til å se en økning på flere hundre elektriske busser årlig i Norge fremover.

– Alle involverte har et ønske om å redusere utslippene, og elbusser vil i stor grad overta de nærmeste årene. Det er store volum og store muligheter som ligger foran oss, konstaterer han.

Bussene er utviklet og produsert av den kinesiske bussprodusenten Golden Dragon, i nært samarbeid med Tide. Kina ligger langt foran Europa på dette området, og har i dag over 90 prosent av verdens elbusser. Med tilgang på grønn strøm og kjøpekraft, samt stor satsing på et renere miljø, er Norge ansett som et interessant område for kineserne.

– Utviklingen med elkjøretøy i Norge betyr at vi tenker elektrisk, vi tenker grønt, og vi er villige til å bruke penger på det. I tillegg har norske myndigheter brukt subsidier og støtteordninger for å gjøre dette mulig. Produsentene i Kina opplever oss derfor som et meget spennende marked, sier Andersen.

Foto: Magne Håheim

Utprøving og utvikling

Tide går nå en svært spennende tid i møte. Selskapet skal de nærmeste månedene gjøre tester og utprøvinger før neste produksjon iverksettes. 

– Vi vil gjøre korreksjoner, korrigeringer, tilpasninger og utbedringer sammen med produsenten i Kina, og så vil det bli levert to-fem nye busser i september. Minimum to av dem vil bli plassert i Nord-Norge, slik at vi får erfaringer fra ulike klimaer. De resterende vognene forventer vi å ha på veiene innen mai 2022, forteller Højsgaard.

Bussene vil på sikt også bli ytterligere utviklet med enda bedre komfort og bagasjekapasitet, samt større rekkevidde – forutsatt at progresjonen fortsetter i samme tempo som før Covid-19 satte inn. Højsgaard anslår at Tide i løpet av fem-ti år har erstattet alle sine 300 dieselbusser med elbusser.

– Ambisjonene våre er store, og vi ønsker å jobbe med lokalt næringsliv som deler våre visjoner rundt nullutslipp-teknologi. Vi vil bidra inn i lokalsamfunnene, og håper dette blir godt mottatt rundt i landet, sier han.

Fakta

  • Tide Buss AS er det nest største busselskapet i Norge, og en av landets største turbussaktører.
  • Selskapet satte i april i drift den første elektriske klasse 3-bussen i Norge i Bergen. Ytterligere 15 skal på veiene innen våren 2022.
  • Bussklasse 3 innebærer ekspress-/turbusser hvor det kun er sitteplasser og med høyeste klasse sikkerhet og komfort.
  • Bussen er utstyrt med batterikapasitet på 422 kWh og har en rekkevidde på 330 km per ladning. Den er 12,3 meter lang, har 49+1+1 seter og er registrert for en hastighet på 100 km/t.

Tekst: Tide buss AS

Next article